Cursus Eerste Hulp met Homeopathie

Petra is een gediplomeerd klassiek homeopaat en geeft ook cursussen waarin je zelf leert hoe je in acute (verantwoorde) situaties jezelf of naasten kunt behandelen.

Ze heeft de 5,5-jarige opleiding voor klassieke homeopathie gevolgd in Amersfoort en sloot die succesvol af in 1999. Sinds 2001 heeft ze haar eigen praktijk in Alkmaar. 
De naam ‘klassieke’ homeopathie is gebaseerd op de werkwijze van Samuel Hahnemann, een Duitse arts die begin 19e eeuw deze geneeswijze ontwikkelde. Door een mineraal, plant, delen van een boom of een dierlijk element (bijv. bijengif) te verdunnen en te schudden (‘potentiëren’), komt de energie van die stof vrij. Eigenlijk een vorm van alchemie dus! Deze geneeswijze is gebaseerd op het principe ‘het gelijke wordt genezen met het gelijkende’.

Homeopathische geneesmiddelen hebben een totaalbeeld (ze worden getest op gezonde vrijwilligers, niet op dieren!). Ieder mens is een individu, en door een geneesmiddel te zoeken voor die HELE persoon (van lichamelijke tot geestelijke kenmerken en klachten) kan de hele mens weer in balans komen en herstellen. Een passend homeopathisch middel stimuleert en versterkt het zelfgenezend vermogen, dus het is een natuurlijke, milde manier om weer in je kracht te komen.
Petra geeft vanaf 2019 geen losse homeopathie-consulten meer, maar het is wel een onderdeel van spirituele coaching, het krachtdier-consult en de Krachtdieren jaarcursus.

Homeopathie kan ook in eerste hulp situaties worden gebruikt. Door iedereen en voor iedereen. Want met deze vorm van geneeskunde kun je in acute situaties de pijn onmiddellijk verzachten en de hersteltijd halveren.

Er zijn twee cursussen waarin je leert hoe je zelf in acute (verantwoorde!) situaties jezelf, naasten of je kind kunt behandelen. Er is een Eerste hulp met homeopathie cursus gericht op volwassenen en een die gericht is op kinderen.

Klassieke homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die werd ontwikkeld door de Duitse arts dr. Samuel Hahnemann (1755–1843). Hahnemann’s wetenschappelijke experimenten leidden hem tot het proces van potentiëring: een stapsgewijze verdunning van het geneesmiddel. Dat maakt een geneesmiddel buitengewoon krachtig en tegelijkertijd vrij van schadelijke neveneffecten. Deze geneeswijze is gebaseerd op het principe ‘het gelijke wordt genezen met het gelijkende’. In de praktijk betekent dit dat een geneesmiddel dat in staat is om bij gezonde vrijwilligers (dus geen proefdieren!) bepaalde symptomen op te wekken, ook in staat is dergelijke ziektesymptomen te genezen.

Dat klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar in het klein passen wij dit dikwijls zelf ook toe. Denk aan een ui naast het bed bij verkoudheid. De ui geeft verkoudheid-symptomen als je hem schilt en in stukjes hakt, maar verzacht die juist als je al een loopneus, tranende ogen en/of keelpijn hebt.

Het lichaam is meer dan een optelsom van onderdelen. Anders dan bij een machine ontwikkelt het lichaam zich, voert het zijn functies uit en repareert het zich geheel zelfstandig. Ieder mens draagt zijn eigen geneeskracht in zich! Deze geneeskracht is een functie van de levenskracht zelf.

Ziekte is een verstoring van deze kracht. De meeste bacteriën krijgen slechts vat op ons als onze eigen geneeskracht of weerstand laag is. De homeopathische geneeskunde is erop gericht de verstoorde levenskracht te corrigeren en verhoogt daarmee het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

De homeopathie richt zich niet op het bestrijden van symptomen van het zieke lichaamsdeel, maar behandelt de oorzaak en herstelt daardoor de balans en dus de gezondheid.

De cursus

Cursus Eerste hulp met homeopathie

4 lessen van 2 à 2,5 uur

Bij aanvang van de cursus ontvang je een reader. Je leert iedere les over de filosofie of het principe van homeopathie, leert over waarneming en interpretatie van de klachten, waarvan de geneesmiddelen gemaakt zijn en wat de manier van gebruik is. En natuurlijk het belangrijkste: welk middel je kunt gebruiken in situaties als ongevallen, kneuzingen, (brand)wonden, kiespijn, koorts en griep, diarree of voedselvergiftiging, sportblessures etc. De geneesmiddelbeelden worden uitgelegd en verduidelijkt met voorbeelden. Middels opdrachten op papier leer je deze te zoeken en toe te passen.

Na afloop van de cursus ben je in staat in acute situaties een passend homeopathisch geneesmiddel te zoeken en voor te schrijven.
De prijs van deze cursus hangt af van de locatie en afstand. De reader en een kit met 37 homeopathische middelen is bij de prijs inbegrepen.

Cursus Eerste hulp met homeopathie gericht op kinderen

5 lessen van 2 uur

Petra is de cursus ‘Eerste hulp met homeopathie voor kinderen’ gaan geven, omdat ze merkte dat er een groeiende belangstelling is van ouders om ook specifieke kinderklachten homeopathisch te behandelen. Deze cursus is speciaal opgezet voor ouders, om hen te leren welke pijnen en klachten met welke homeopathische geneesmiddelen (veilig en verantwoord) kunnen worden behandeld.

Bij aanvang van de cursus ontvang je een reader, waarin de volgende driedeling is opgenomen: wat is klassieke homeopathie, de eerste hulp onderwerpen die worden behandeld, en de 37 geneesmiddelen die daarbij kunnen worden gebruikt. 
Een homeopaat kijkt naar het geheel van de klachten en de gemoedsgesteldheid van het kind. Dat is een essentieel onderdeel van de cursus: leren observeren en het juiste geneesmiddel bij het totaalbeeld zoeken. Hoe drie kinderen met oorpijn een ander middel voorgeschreven kunnen krijgen wordt dan duidelijk.

Enkele specifieke onderwerpen in de cursus zijn: buikpijn, koorts en (buik)griep, oorpijn, tanden krijgen, slapeloosheid, kneuzingen en verstuikingen, verwondingen, hoest en heimwee.

Na afloop van de cursus ben je in staat in acute situaties een passend homeopathisch geneesmiddel te zoeken en voor te schrijven.
De prijs van deze cursus hangt af van de locatie en afstand. De reader en een kit met 37 homeopathische middelen is bij de prijs inbegrepen.

Cursus onderdelen

Beide cursussen Eerste Hulp met Homeopathie bestaan uit de volgende drie onderdelen:
-Filosofie en werkwijze
-Eerste hulp bij … (de te behandelen klachten)
-Materia Medica (de geneesmiddelen en beschrijvingen)

De klachten die worden behandeld en staan beschreven in de reader.

In de cursus gericht op volwassenen komt aan bod:

Beten en steken, botbreuken, brandwonden, flauwvallen, hoofdletsel en hersenschudding, kiespijn en tandheelkundige ingrepen, kneuzingen en blauwe plekken, koorts en griep, ongevallen, reisziekte, verstuikingen – verrekkingen – ontwrichtingen, wonden, wormen, zonnebrand en zonnesteek.

In de cursus gericht op kinderen komt aan bod:

Beten en steken, botbreuken, brandwonden, buikpijn – maag- en darmklachten (koliekpijn, voedselvergiftiging of buikgriep, andere spijsverteringsproblemen), diarree, heimwee, hoest, hoofdletsel en hersenschudding, kneuzingen en blauwe plekken, koorts en griep, oogletsel, oorpijn, reisziekte, slapeloosheid, tanden krijgen, verkoudheid, verstuikingen – verrekkingen – ontwrichtingen, wonden, zonnebrand en zonnesteek.

Materia Medica

De 37 remedies die in het doosje worden geleverd, staan allemaal beschreven in de reader.
 Homeopathische middelen worden niet getest op dieren, maar op vrijwilligers – die kunnen immers aangeven wat ze ervaren, wanneer/hoe iets beter voelt, wat ze dromen, etc. De uitkomsten van al die (fysieke en geestelijke) bevindingen worden opgeschreven en vormen de (homeopathische) materia medica.

Contact

Gebruik onderstaand contactformulier voor vragen, aanmeldingen of andere berichten.

Nieuwsbrief

    * Gegevens worden niet aan derden verkocht. Van abonnees op de nieuwsbrief worden uitsluitend de naam en het emailadres bewaard. Petra Stam verzendt zelf de nieuwsbrief, hiervoor wordt geen externe partij ingeschakeld.