Online Tarot cursus

Leer de tarotkaarten begrijpen, duiden en leggen.
Dit is vanaf april 2021 een uitgebreide online (video) tarotcursus. In twee delen worden de 78 Waite/Smith kaarten uitgebreid behandeld (in woord en beeld): symboliek, duiding, mythologie, intuïtietraining en de kaart leggen.
Petra heeft vele jaren deze tarotcursus gegeven over de 78 (Rider) Waite/Smith tarotkaarten.
Tarot is een uit oude tijden overgeleverde collectie van kaarten. De 78 kaarten bestaan uit 22 grote Arcana- en 56 kleine Arcana-kaarten.
Arcana betekent ‘geheimen’. De Grote Arcana kaarten tonen de ontwikkelingsweg van de mens; ze de bewustzijnsniveaus en geven inzicht in grote levensprocessen. De Kleine Arcana kaarten gaan over karakter en hoe je omgaat met dingen in het dagelijks leven.
Tarotkaarten helpen je bewust te worden van wat er onderbewuste al speelt; dat leidt tot zelfkennis en waarschijnlijk bevestiging. De kaarten zijn als een geestelijke spiegel, waarin je niet alleen jezelf kunt herkennen, maar ook jezelf grondig kunt onderzoeken en bestuderen. Het is een goed middel om jezelf en je omgeving beter te begrijpen.

Iedereen kan leren de kaarten te begrijpen en te duiden. Daarbij speelt basiskennis een rol, maar ook de eigen interpretatie en intuïtie.
Petra is auteur van ‘Pythia, de hogepriesteres – symboliek en mythologie in de tarot’. Dit boek bevat de lesstof voor het eerste deel van haar tarotcursus: de Grote Arcana.

Iedereen kan leren de kaarten te begrijpen en te duiden. Daarbij speelt basiskennis een rol, maar ook de eigen interpretatie en intuïtie.
De cursus bestaat uit twee delen:
1. De Grote Arcana (8x)
2. De Kleine Arcana (8x)
Bij deel 1 kun je mijn boek ‘Pythia, de hogepriesteres – symboliek en mythologie in de tarot’ gebruiken als uitgebreid naslagwerk.

Online Cursus inhoud

De online tarot cursus bestaat uit twee aparte delen:

Tarotcursus deel 1 – de Grote Arcana
Hierin komen in de 22 Grote Arcana kaarten uitgebreid aan bod (in woord en beeld). Symboliek, mythologie, archetypische beelden, kaartduiding. Daarop volgt een korte meditatie of visualisatie en een intuïtie-oefening. Je krijgt op het eind van iedere les een kaartlegging, van simpel naar uitgebreid, zodat je ook de kaarten steeds zelf gaat leggen en interpreteren. Ik geef enkele praktische voorbeelden, maar het is een doe-het-zelf cursus, dus je gaat daarna zelf aan de slag met de kaarten: de kaartlegging, en interpreteren ervan. Je krijgt (bij deel 1) acht kaartleggingen, van simpel naar uitgebreid.

Grote Arcana

  1. de Dwaas, de Magiër, de Hogepriesteres
  2. de Keizerin, de Keizer, de Hogepriester
  3. de Geliefden, de Zegewagen, Kracht
  4. de Heremiet, het Rad van Fortuin, Gerechtigheid
  5. de Gehangene, de Dood, Matigheid
  6. de Duivel, de oren, de Ster
  7. de Maan, de Zon
  8. het Oordeel, de Wereld

Tarotcursus deel 2 – de Kleine Arcana
Hierin komen de 56 Kleine Arcana kaarten aan bod. Deze kaarten bestaan uit 16 hofkaarten en 40 genummerde element-kaarten.

Staven – vuur
Bokalen – water
Zwaarden -lucht
Pentakels – aarde

Ik leid je langs al deze kaarten, geef uitleg over de symboliek, de betekenis en de duiding. De Kleine Arcana is minder diepgaand dan de Grote Arcana, dus per keer worden zes of zeven kaarten behandeld.
Er is een korte meditatie of oefening per keer.
Je gaat de eerste 5x de astrologische cirkel (kaartlegging) helemaal eigen maken. De laatste keer ga je de jaarlegging leren en zelf leggen en daarna krijg je een afsluitende kaartlegging.

Gebruik de onderstaande knop om je in te schrijven voor de online tarot cursus