2024 – een 8-jaar: KRACHT

Als je de getallen in het jaartal optelt, kom je uit op 8. In de tarot, de Grote Arcana, de grote geheimen, is dat (bij de kaarten die ik gebruik): KRACHT
Een heldere volgorde van de afgelopen jaren:

2022 = 6, de Geliefden: je voelde in je hart wat waar was, wat jouw waarheid was, en vooral: waar je hart naar uitging. In je hart voel je de connectie met en de woorden van Ziel.

2023 = 7, de Zegewagen: je gaat erop uit om te leven wat je in je hart weet en voelde in 2022. Je hebt iets uit te dragen, p jouw manier. En het gaat over je plek zoeken en vinden in de wereld. Waar voelde jij je thuis in 2023? Hoe voelde je je thuis in jezelf?

2024 = 8, Kracht: deze kaart gaat over de kracht van Liefde, zowel voor jezelf als de wereld om je heen. Door jezelf te doorgronden, groeit je zelfkennis en kun je duidelijker bepalen wat jouw JA en wat jouw NEE is. Kracht is leeuwenkracht: de energie van vuur en passie, zon(licht), levensenergie, onvoorwaardelijke liefde en ook bescherming. Je bent ALtijd een deel van de Bron, altijd een deel van de universele wijsheid en kunt dus intappen op die energie. Je bent tijdelijk een deel van de Aarde, onze prachtige planeet die ons draagt en die jou haar stof heeft geleend om deze menselijke ervaring te hebben. Jij bent het middelpunt van beide werelden, hebt bovendien DNA dat licht(codes) bevat en zowel aardse als buitenaardse voorouderlijke kennis in zich draagt; wij mensen kunnen ALles gedaan krijgen!
Waar ga jij je Kracht voor inzetten?
Waar of wanneer mag jouw eigenliefde toenemen?
Welke (oer)gevoelens heb je en willen erkend worden?
Waarin heb je meer balans nodig tussen onderdrukken en woest uitleven?
Door je innerlijke licht te versterken, straal je dat ook uit naar buiten.

In 2024 zal nog meer aan het licht komen wat bedekt was, komt meer aan de oppervlakte, wordt duidelijk wat/wie duister of zuiver is. Onderzoek jezelf en de wereld om je heen.
De leeuw op de kaart staat voor onze dierlijke natuur. Hoe je daarmee omgaat, zegt tevens hoe je met de natuur om je heen omgaat. Overheersing en onderdrukking leiden tot wreedheid, terwijl samenwerking en respect voor alle leven leiden tot harmonie. Met de immens grote kracht van Liefde kan 2024 een jaar worden van nieuwe in-zichten en uitzichten, van moed en passie, kracht en zacht.

Ik wens je een Krachtjaar toe! Wees trouw aan jouw hoogste Zelf, loop ook buiten de gebaande paden, onder-zoek, beleef, ga voor vrijheid en heb Lief.

X Petra

— In mijn webshop vind je mijn boek over de Grote Arcana, twee tarotcursussen en ook Sekhmet! https://petrastam.com/shop/