Nieuwe maan 11 januari 2024

12:57 uur

Tijdens deze periode van de Maan van de Langste Nacht staat de deur naar een nieuwe cyclus op een kier en komt het licht heel langzaam steeds verder binnen. Licht geeft energie, brengt informatie en vergroot het bewustzijn. Schijn licht op je leven en bepaal welke nieuwe inspirerende plannen jij wilt uitwerken. Aan welk voornemen wil jij je houden? Welke oude gewoonte, welk patroon of cirkeltje ben je zat en ga je doorbreken door het anders te doen de komende tijd? Welke deuren wil je openen, welke sluiten, terwijl je vanuit het midden van de spiraal weer langzaam naar buiten beweegt? Licht is krachtig en heeft een veel groter bereik dan het donker. Als je twee ruimtes hebt, de ene helemaal donker en de andere verlicht, en je zet de deur tussen beide ruimtes open, zal de lichte kamer niet donker(der) worden, maar de donkere kamer wel lichter! Zo werkt het met ons ook: het licht dat je opdoet en uitzendt, straalt veel verder uit dan je je misschien beseft. Al die lichtjes, liefde, delen, samenwerkingen, draagvlakken, kennis en bewustzijn vormen met elkaar een steeds groter vlak dat de wereld helpt een opgaande spiraal te creëren.

De nieuwe maan staat naast de Zon in Steenbok. Dat geeft doorzettingsvermogen, maakt verantwoordelijk en plichtsgetrouw. Maar gevoelens tonen en jouw behoeften aangeven kan lastiger zijn. Ga eens na welke plichten jij ervaart en… of die wel stroken met jou in het hier en nu, met jou als een zelfstandig mens die een eigen pad bewandelt. Welke wens stel je steeds maar uit? Schep daar eens orde in en zet dan een stap die helemaal in lijn is met jouw gevoel! Weet dat de wonderen de wereld niet uit zijn, maar je moet wel in beweging komen. Schijn licht op je gevoel en ervaar wat jouw gewenste richting is op dit moment.
Ook Pluto staat nog even in Steenbok, om op 21 januari naar Waterman te gaan. Deze dagen kunnen nog even beklemmend voelen of zelfs een neerslachtig gevoel geven. De laatste graden van Steenbok gaan over macht en heerschappij over de mensheid. Maar doordat er steeds meer aan het licht komt, groeit zowel het bewustzijn over de machten achter het grote geld als het zicht op wetten en stelsels die de mensheid proberen klein te houden. Pluto is de massa, en in Waterman wil de massa vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voel dus nog waar jij je nu klem voelt zitten, geregeerd of beperkt voelt, en… wat je kunt doen om je (weer) vrij te voelen.
De Maan en Zon staan driehoek Uranus, waardoor er deze dagen buitengewone dingen kunnen gebeuren, verrassend nieuws kan komen of flitsen van inzicht (in het klein of groot) zullen optreden. Maak voldoende tijd voor rust, zodat inzichten kunnen worden verwerkt en begrepen. Je intuïtie fluistert, dus maak tijd om naar haar te luisteren.
Door het vierkant tussen Maan en Zon naar de Noordknoop kun je oude lessen op je pad verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkerend conflict, spanning met iemand of innerlijke verdeeldheid over je levensdoel. Neem geen overhaaste beslissingen deze dagen, maar voel wat je niet meer wilt en probeer dat te doorbreken door het anders te doen. Maak meer ruimte voor wat je wel wilt en… leef daarnaar. We zijn op weg naar een heel nieuw hoofdstuk, dus schrijf mee aan jouw verhaal en zet de stappen die passen bij je ziel(enweten).

Mijn teksten alleen delen mvv deze website.

TIP: in maart start ik nog eens de Sekhmet – Leeuwinnenkracht, sterrenbewustzijn en veel meer workshop serie van vijf. In Alkmaar, Bilthoven en Ulvenhout (naast Breda). 2023 is een Krachtjaar waarin ook de leeuw(in) een belangrijke rol speelt. Lees er alles over op https://petrastam.com/workshop-serie-leeuwinnenkracht-sterrenbewustzijn-en-veel-meer-2/