Tarot-astrologie consulten

De tarotkaarten vetellen wat er de komende drie maanden speelt op alle levensgebieden. Daarnaast heb ik je geboortehoroscoop uitgeprint en voorbereid, en geef ik je inzicht in de spirituele punten daarin: welke levensdoelen heb je je voorgenomen, welke levenslessen zijn belangrijk, op welk gebied ligt je heldere zielenweten, welke karmische stukken van (voor)ouders en/of een vorige leven spelen een rol (welke roulerende rekening kun je doorbreken), waar ligt je grootste kracht én angst.

Tijdens een vervolg-consult leg ik de kaarten weer voor de komende maand(en). Je kunt ook kiezen voor bv een relatie-legging of een keuze-legging. Via je geboortehoroscoop kijk ik wat de actuele hemelstand is (huidige of komende invloeden, transits). Ook asteroïden (godinnen, goden, centauren) kan ik daarin meenemen. Of ik kan berekenen op welke leeftijd je levensdoelen duidelijk in zicht zijn of waren, op welke leeftijd je dicht bij je zielenessentie was of bent, etc.

Bekijk de tarot consulten pagina voor meer informatie over tarot.

Spirituele astrologie

Spirituele astrologie gaat niet alleen over daadwerkelijke planeten of asteroïden, maar deels ook over punten die berekend worden (fictieve punten). Spirituele punten geven zicht op zaken die groter zijn dan je ego of persoonlijkheid. Ze gaan over levensdoelen, voornemens die je hebt gemaakt om je op te richten, dat wat je wilt leren of doorbreken in dit leven. Het gaat ook over je zielenweten: op welke manier kun jij helderweten, door de vaste vorm heen kijken? Vaak word je weggeleid bij deze zaken, omdat je omgeving het niet begrijpt of het lastig vindt. Toch liggen hier juist grote krachten die je kunt inzetten en waar je op kunt vertrouwen in het dagelijks leven. Het begrijpen van deze punten helpt je om dichter bij jezelf te blijven, valkuilen te doorzien en meer vanuit je ziel te leven.

Andere punten gaan over de (voor)ouderlijke lijn, de bagage die je meedraagt omdat er onuitgewerkte zaken zijn; deze werden via DNA of uit vorige levens overgedragen. Als je weet wat de verkramping was van je voorouders, ouders of een ander leven, kan dat je vrijmaken en jou de ruimte geven om het anders te doen – om meer vanuit vrijheid te leven. Zicht op deze zaken kan helpen om een roulerende rekening (een stuk dat zich steeds herhaalt) in de familie te doorbreken. Je maakt op die manier niet alleen jezelf vrij, maar ook de (voor)ouders en zelfs de generatie die na jou komt!
In je horoscoop staat ook wat je uit een ‘vorig leven’ hebt meegenomen waar je een onbegrijpelijke angst hebt dat het ‘weer’ misgaat, maar waar ook je grootste kracht ligt.

De spirituele punten gaan niet over karakter dus. Deze zaken groeien en worden duidelijk doordat je levenservaring opdoet, doordat je sterker wordt, ook bijvoorbeeld nadat je teleurstellingen verwerkt en besluit trouw te zijn aan Jou in plaats van aan anderen. Over het algemeen kom je halverwege je leven steeds meer in je kracht te staan. Het is handig te weten waar die krachten mee te maken hebben, want dan her-ken je je Zelf sneller!
Vanuit de horoscoop kunnen ook leeftijden berekend worden die aangeven wanneer je dicht bij je levensmissie was, er juist van weg ging, of wanneer er een opening is of was om vanuit je zielenweten te leven.

De punten die tijdens in de eerste horoscoop-duiding aan de orde komen zijn: Noordelijke en Zuidelijke Maansknoop, de Zwarte Maan, Cheiron en Pluto. Daarna kunnen er meer punten, (buiten)planeten, centauren of sterren uitgelicht worden.

Asteroïden en sterren

Asteroïden zijn brokstukken en dwergplaneten die zich in de in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter bevinden. Ze vormen als het ware de brug tussen persoonlijk en bovenpersoonlijk beleven. Door de Grieks-Romeinse godennamen zijn te duiden vanuit mythologische verbanden en -gebeurtenissen. Er zijn vele, vele asteroïden, en alleen als ze heel dicht bij een planeet (bijvoorbeeld de Zon of de Maan) of punt (bijvoorbeeld Noordknoop, Zwarte Maan of Midhemel) staan, zijn ze goed mee te nemen in de duiding.

De eerste vier asteroïden die werden ontdekt waren: Ceres, Pallas Athena, Juno en Vesta.
Bij ‘Artikelen’(een sub-rubriek van Blog) staan twee uitgebreide artikelen van mijn hand over deze vier asteroïde godinnen, en over de asteroïden Isis, Osiris en Horus.

Kosten

Een uur: €75,00 per uur
1,5 uur: €95,00

Contact

Gebruik onderstaand contactformulier voor vragen, aanmeldingen of andere berichten.