Om ons heen neemt de overdaad aan groen en bloemen nog steeds toe. Het is belangrijk om (in je eigen tuin) te kijken welke planten woekeren en andere planten in het nauw brengen. Welke planten hebben meer ruimte nodig? Jij kunt bepalen wat ‘onkruid’ is en wat niet. Een mooie metafoor ook voor onszelf: wat heeft er gewoekerd en wat heeft zich ondanks alles kunnen manifesteren? Welke gewenste en ongewenste resultaten heb je bereikt? Welke gedachtepaadjes wil je aanpassen, zodat je constructieve energie uitzendt en daarop gehoor krijgt? Gedachten zijn krachten, en wat je vraagt, kan je gegeven worden. Wat vraag jij, wat stuur jij uit? Dit is een goed moment om daar weer eens bij stil te staan.
Wat betekent een woord echt? Wat is de oorsprong van een woord, welke betekenis ligt erin verstopt? Vaak zijn we ons dat helemaal niet bewust. Bijvoorbeeld titels van bedrijven of wetten waarin het woord ‘service’ of ‘act’ staat, lijken sociaal te zijn, maar staan echt niet in dienst van de hele bevolking. Er speelt dit jaar veel omtrent informatie en ‘aan banden leggen wat wel of niet mag worden gezegd’. Er mogen al lang geen kritische vragen meer worden gesteld, er staan straffen op ‘delen van misinformatie’, er lijkt maar één denkwijze te mogen worden gedeeld… Interessant dat Jupiter nu net naar Tweelingen is gegaan. Jupiter loopt ongeveer een jaar door ieder teken en van 26 mei 2024 tot en met 10 juni 2025 gaat de planeet door Tweelingen. Jupiter gaat over expansie, hoger weten en zicht, verruiming, vrijheid en gerechtigheid. Tweelingen gaat over contacten leggen, informatie uitwisselen, luchtigheid, humor, verstand, school en boekenkennis. Met Jupiter in Tweelingen kan nieuwe informatie bovenkomen, kunnen nieuwe scholen en bredere samenwerkingsverbanden ontstaan. Dat is mooi, maar het komende jaar staan we ook voor de uitdaging om informatie eigen te maken en te transformeren tot een hoger inzicht of weten. Jupiter wil de geestelijke horizon verbreden en dat is niet hetzelfde als in een (nieuw) informatiehokje komen te zitten. Zelf nadenken en jouw eigen visie vormen horen daarbij. Als dat wordt beperkt of zelfs tegengehouden, dan komt de nadruk teveel te liggen op het verstand, de strikte wet, de scepticus, de bemoeial of boekenkennis (geschreven door wie?). De kracht van Jupiter in Tweelingen gaat ook over makkelijk sociale contacten kunnen leggen en veelzijdige, échte contacten aangaan in het dagelijks leven. Zoek mensen met wie je echt kunt uitwisselen, die out of the box kunnen denken, waarmee je informatie en kennis kunt delen, maar waarnaast ook je eigen ervaringen, visies en intuïtie een rol mogen spelen.

Op 6 juni is het nieuwe maan. Maan, Zon, Mercurius, Venus en dus Jupiter staan dan in Tweelingen. Dit luchtteken activeert het uitwisselen van weetjes en kennis. De Maan in Tweelingen kan het lastig maken om je gevoel te delen, want dat is kwetsbaar, persoonlijk en… er valt vast nog iets anders te beleven. Afleiding zorgt ervoor dat je uit verbinding raakt met je gevoel. Venus staat direct naast de Maan in Tweelingen. Dat maakt vlinderachtig: fladderen, flirten, charme, overal een beetje van proeven maar je niet vastleggen. De kunst ligt er wel in om je gevoelens niet te verdringen.
De Maan staat vierkant Saturnus, wat geremdheid geeft, gevoelens onderdrukt en het moeilijk maakt om je emotioneel te uiten. Een extreme behoefte aan zekerheid (die niet kan worden gesust omdat alles aan verandering onderhevig is en niets voor altijd bestaat) kan maken dat je uitzichtloosheid ervaart. Als je dit herkent, gebruik dan je realisme om te zien wat er wel is, welke keuzes je wel kunt maken en probeer te voelen wat jouw persoonlijke behoefte is, zodat je daarnaar een stap kunt zetten.
Deze nieuwe maan is een goede start om de brug tussen verstand en gevoel, informatie en eigen ervaring, leerling en leraar zijn te versterken.

Mijn teksten graag alleen delen mvv deze website!

De afbeeldingen ‘Maan in Tweelingen’ en de ‘nieuwe Bloemmaan’ komen uit mijn kaartendeck De Maan – 66 mystieke kaarten voor bewustwording