Nieuwe maan 15 november 2020

6:08 uur

De natuur wordt stiller en trekt zich steeds meer terug in zichzelf. Haar winterslaap lijkt op de dood, maar dat is slechts schijn, want in de aarde sluimert het zaad, de hoop voor het nieuwe leven. Ook voor ons is dit een tijd van innerlijke groei. Besteed tijd en aandacht aan jezelf en neem voldoende rust om opgedane kennis, inzichten en ook je kijk op de veranderende buitenwereld te verwerken. Als je leeft naar je weten, wordt weten wijsheid. Offer af en toe een oppervlakkige bezigheid op voor zelfonderzoek, om te luisteren naar je innerlijke stem (in plaats van de vele eenzijdige berichten van anderen) en om verbinding te maken met het hogere, geestelijke. Er zijn vele werelden en de sluiers zijn zeer dun. Zoals de herfst ons toont, sterft het stoffelijke af, terwijl het onstoffelijke blijft bestaan. Laat liefde, creativiteit en compassie stromen – het verhoogt je staat van Zijn en Leven, en lagere gevoelens (angst, boosheid, frustratie) lossen erin op. Maak tijd om in stilte naar je zielenfluisters te luisteren, want daarin herken je jouw diepere waarheid. Het thema bij deze maan is ‘wijsheid en offer’.

De Maan en de Zon staan naast elkaar in Schorpioen. De lucht is bezwangerd met het mysterie van dood en vernieuwing (wedergeboorte) en de kosmos daagt je uit om te onderzoeken welk stukje in jou mag sterven. Wat ben je ontgroeid? Welke lagere eigenschap kun en wil je omzetten voor welke hogere eigenschap? Transformatie, horende bij Schorpioen, betekent ‘van vorm veranderen’. Er moet iets worden losgelaten om de nieuwe vorm te laten ontstaan. Dit kan weerstand oproepen, zowel bij jou als op het wereldtoneel. Toch, als er een nieuwe weg is ingeslagen (of de stof dat weet of niet, de ziel weet het wel), dan zal vasthouden aan het oude uiteindelijk niet meer gaan, en ‘eyes wide shut’ zal ook niet meer werken. Het hogere beeld van Schorpioen is Adelaar – sla je vleugels uit en kijk van bovenaf naar de Aarde en naar jezelf. Welke hogere waarheid komt er tot je? Op welk vlak wil je die integreren? De nieuwe maan in Schorpioen zal ogen openen voor leugens en onwaarheden.
Saturnus en Pluto stonden beide van 7-14 januari op 22˚ Steenbok. Pluto staat al weer enkele maanden op diezelfde graad en van 8 – 13 november staat Jupiter (net zoals eind maart tot half april) ook weer naast Pluto op die graad. We weten waartoe de samenstand van Saturnus en Pluto heeft geleid in januari, en ook dat Jupiter nog geen bevrijding bracht toen…. Deze maand zullen weer dezelfde thema’s spelen, maar in deze derde en laatste ontmoeting met Pluto zal Jupiter ervoor kunnen zorgen dat een nieuwe moraal zijn intrede doet en dat er maatschappelijke verbeteringen worden doorgevoerd. Ook asteroïde Pallas Athena staat (net als in maart en juni) naast Jupiter en Pluto. Pallas is de godin van wijsheid en de krijgster, zij bewaakt de democratie en komt op voor onderdrukten en zwakkeren. Het licht van de Scorpiomaan schijnt harmonieus op Pallas en helpt je om helder(der) te zien, te door-zien en nieuwe waarheden te ontdekken en zij voorziet krijgersharten van extra energie. De Maan staat ook harmonieus ten opzichte van Jupiter en Pluto: Maan-Jupiter geeft optimisme en succes, groei en overvloed. Maan – Pluto geeft de behoefte en het doorzettingsvermogen om je doelen te behalen en je levenskwaliteit te verbeteren. Voel welke innerlijke motivaties er spelen en welk dieper begrip omhoog borrelt deze dagen. Tijdens de volle maan en maansverduistering van 30 november kun je dan je nieuwe weg verzegelen en bekrachtigen.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website

TIP: De online Krachtdieren jaarcursus start in januari – 66 dieren, informatie en meditaties, astrologie en creativiteit.