Nieuwe maan 17 september 2020

13:01 uur

Vlak voordat de herfst begint, als dag en nacht bijna even lang zijn, ervaren we nog even de zonnekracht en het licht dat intens op de Aarde schijnt. Licht maakt dingen zichtbaar en helder, brengt informatie met zich mee waardoor ons bewustzijn zich kan vergroten. Er is momenteel veel meer licht dan verklaarbaar is vanuit de wetenschap. Hoe groter het licht, hoe groter ook de schaduw is. Daarom is het van extra belang om dicht bij jezelf te blijven, jezelf niet te verliezen in de buitenwereld. Maak regelmatig een pas op de plaats, voel, stem je af op de wijsheid van je hart en op je intuïtie, in plaats van op de overvloed en steeds veranderende informatie van buitenaf. Dit is de periode van de Oogstmaan met het thema ‘loslaten en onsterfelijkheid’. Als iets op een hoogtepunt is, is er een ommekeer op komst. Hoe is de innerlijke balans tussen licht en donker alsook tussen actief zijn en zelfbeschouwing? Om te ontdekken wie je bent, wat je meedraagt en wat je verder wilt, is het belangrijk om naar binnen te gaan. Tel je zegeningen, maar doe ook zelfonderzoek. Besef dat een schaduw (iets wat je verafschuwt, afkeurt of zelfs als gevaar ziet) zich nooit alleen buiten jezelf bevindt en dat je zonder zelfonderzoek je wereld klein maakt. “Mens, ken Uzelve”, want onsterfelijkheid bevindt zich op het onstoffelijke vlak. Wat wil jij dat overleeft de komende maanden? Wat moet je beschermen en koesteren? Dit is dé tijd om de innerlijke mens te voeden en die wereld groter te maken.

De Maan staat naast de Zon in Maagd. Dat maakt aan de ene kant heel dienstbaar, terwijl je aan de andere kant goed voor jezelf moet zorgen, omdat je anders te veel energie verliest of zelfs fysieke klachten krijgt. Probeer steeds de balans te vinden tussen wat de buitenwereld van je verlangt en wat de binnenwereld voedt, kan geven of juist nodig heeft. Geef grenzen aan, want dat helpt je om autonoom te zijn in plaats van jezelf weg te geven.
Saturnus helpt mee om de balans te vinden tussen intuïtie en realisme, dromen en hard werken, voelen en nuchter zijn. Het is een goede tijd om alles wat je hebt verzameld te bekijken en te beseffen dat spullen tijdelijk zijn en schijnveiligheid geven. De echte veiligheid en ook vrijheid vind je van binnen. Maak de komende twee weken iets af wat om voltooiing vraagt, zodat je meer rust zult ervaren en tijdens de volle Oogstmaan (1 oktober) een cyclus kunt afsluiten. Wat heb jij nodig? Waar verlang je naar? Wat moet je afronden, voordat je een volgende fase kunt betreden?
De Maan en de Zon staan onharmonisch ten opzichte van Mars, Eris en de Zwarte Maan. Daardoor moet je uitkijken voor ongeleide projectielen en ook dat je zelf niet chaotisch en vol vuur je ongenoegens uit. Mars loopt retrograde van 10 september tot en met 14 november. De planeet van actie, daadkracht, vuur en passie keert als het ware naar binnen. Het kan frustreren als je niet jezelf meteen kunt uiten of actie kunt ondernemen op wat je voelt. De Zwarte Maan staat naast Mars en vierkant Saturnus. Misschien kun je niet meteen doen wat je vanuit je zielenweten ervaart of wenst, maar weet dat als je tijd maakt om naar binnen te keren, de antwoorden naar je toe zullen komen. Het gaat eerst om weten en als je dat hebt doorleefd, kun je ernaar gaan leven in de buitenwereld. Mars was al voorbij Eris, maar gaat terug om haar de eerste week van oktober weer te ondersteunen in haar missie: samen zorgen ze er de komende tijd voor dat er nog veel meer waarheden bovenkomen in de wereld. Eind december (met Kerst, als ook Jupiter en Saturnus samen staan en naar Waterman gaan, thema ‘bevrijding’) zal dit opnieuw spelen, maar dan wellicht met meer vuurwerk!

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIP: Binnenkort alles over de digitale jaarcursus Krachtdieren die start in januari! Houd de agenda en de webshop in de gaten 🙂