Nieuwe maan 23 november 2022

23:57 uur

De herfst zet door: de blaadjes blijven vallen en vormen een gekleurd vloerkleed, de dagen worden korter en de kou neemt toe. In de natuur wordt het steeds stiller en wordt de rust gebruikt om de cyclus van leven – dood – wedergeboorte in te zetten. Alles wat valt en sterft wordt hergebruikt in de natuur, vormt een basis voor het leven dat in de volgende cyclus weer zal verschijnen. De zaden die overleven, zijn de hoop op het nieuwe leven. Maar voor nu is er eerst rust nodig. Ook voor ons is het belangrijk meer in de rust te gaan, ons wat terug te trekken uit de warrige buitenwereld en van binnen orde te scheppen. Er hangt veel in de lucht: zowel chaos als hoge energieën of frequenties. Waarop stem jij je af? Besteed aandacht aan jezelf en neem de tijd om opgedane kennis om te zetten in wijsheid. Offer af en toe een oppervlakkige bezigheid op voor iets wat zin-geeft. Waarvoor zou jij meer tijd willen maken? Welke diepgang of zingeving zoek je? Hoe ga je daaraan meer invulling geven?

Drie minuten voordat de dag voorbij is, staan Maan en Zon direct naast elkaar en is het dus nieuwe maan. Maan in Boogschutter geeft optimisme en brengt je in contact met je hartenwens(en). Welk ideaal ligt er in jou verborgen en vraagt erom uit te groeien naar het licht? Het is de kunst om niet te versnipperen (veel dingen doen en naleven, overal een beetje van maar niks helemaal uitwerken). Neem de tijd om jezelf te begrijpen en om te voelen wat jij nu nodig hebt. Onder een Boogschuttermaan voel je dat alles mogelijk is, dat alle dromen kunnen uitkomen. Richt je pijl op een of twee dromen en ga die uitwerken de komende tijd.
Tegenover de Maan en Zon staat de ster Alcyone. Deze ster geeft het verlangen om innerlijke kennis te zoeken en te kijken vanuit je geestesoog. In-zichten zijn belangrijker dan uitzichten. Omdat Alcyone en de Maan (en Zon) tegenover elkaar staan, is het juist de uitdaging om deze kwaliteiten in te zetten. Laat je niet afleiden door de buitenwereld met alle opinies en oordelen die daar heersen. Thema’s die je kunt tegenkomen: a crime of passion en veroordelingen zonder genade en compassie. Je wordt juist aangezet (misschien als reactie op wat je ziet en vreselijk vindt) om je beste zelf te leven. Doe zelfkennis op, beperk jezelf niet met een (te) bekrompen visie. Laat je niet verleiden tot het denken in hokjes, maar kijk verder dan wat je fysieke ogen tonen.
Mercurius en Venus staan op dezelfde graad. Dat geeft gevoel voor schoonheid en kunst, inspiratie en vrolijkheid. Het verstand wordt positief beïnvloed door het gevoel. De spanning tussen Mars en Neptunus kan een gevoel geven van lamgeslagen zijn. Als je onvoorbereid plannen nastreeft, is de kans groot dat ze mislukken. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en neem voldoende tijd om te rusten en je energie op peil te houden.
Jupiter loopt de dag na nieuwe maan weer direct. Na bijna vier maanden retrograde te hebben gelopen, komt nu de tijd om je opgedane kennis en visie in de buitenwereld te gaan leven. Walk your talk, doe wat je predikt! Wat is een sterke mening van jou? Leef je die zelf ook na? Welk project wil jij vormgeven de komende tijd? Jupiter wekt optimisme en geeft geluk aan wat je aangaat. Vrijheid en grootsheid zijn kwaliteiten om de wereld een beetje mooier maken. Wat ga jij bijdragen?

Mijn teksten en foto’s alleen delen mvv deze website!

TIP: Nog 1 keer ga ik de Krachtdieren jaarcursus geven. In Bergen (NH), Bilthoven (Utrecht) en Ulvenhout (Brabant). Kennis opdoen, meditaties, je eigen inzichten en connecties met krachtdieren, astrologie, dierremedies en creativiteit. Lees er alles over op: https://petrastam.com/activiteiten/krachtdieren-2-jaarcursus/