Nieuwe maan 25 september 2022

23:54 uur

Op 23 september om 3:04 uur gaat de Zon naar Weegschaal, voor ons op het noordelijk halfrond de start van de herfst. De equinox geeft aan dat dag en nacht gelijk zijn, maar dat het na de 23e steeds langer donker zal zijn en minder licht. Voel hoe de balans tussen donker en licht in jou is: welke onbekende stukken wil je onderzoeken, waarop wil je licht schijnen in jezelf en buiten jezelf? Maak tijd voor studie, zowel door zelfonderzoek als door het opdoen van kennis via bijvoorbeeld een cursus of workshop of een (studie)boek. Besef hoeveel kennis je hebt opgedaan de afgelopen tijd en hoeveel ervaring je meeneemt naar de volgende cyclus. We begeven ons naar het donkere deel van het jaar. Het binnenleven, introspectie en jouw innerlijke leven nemen een grotere plek in. Wat neem je mee, wat ga je meer aandacht geven? Wat is klaar, waaraan ga je minder tijd besteden? Besef dat je antwoorden vooral van binnen zult vinden, dat je veel meer weet dan je denkt (en dat je wellicht veel meer denkt dan je beseft). Geef het voelen, innerlijk weten een grotere plek dan wat je verstand en zintuigen waarnemen.

Onder de nieuwe maan en Zon in Weegschaal kun je de zomer afsluiten door op te ruimen en met een schone lei te beginnen. Wat moet afgerond of nog ingelost worden? Welke oude denkwijze, spullen en/of manier van omgang zijn aan vervanging toe? Welke inzichten, successen en oogsten neem je mee naar de volgende cyclus? Probeer losse eindjes af te handelen, zodat je rust en lichtheid ervaart. Maan in Weegschaal maakt je er alert op dat jij niet altijd de spil hoeft te zijn in je sociale leven. Sta stil bij jouw (eigen)waarde en leef daarnaar. Dat betekent dat je soms grenzen moet stellen en voor jezelf moet kiezen. Heb je een vraag? Leg je dilemma op de denkbeeldige weegschaal in je hart en leg daar de Veer van de Waarheid tegenover. Kijk zonder oordeel en zie of je kwestie momenteel past of te zwaar is (dan zakt die kant van de weegschaal naar beneden). Kijk, voel en neem de uitkomst mee in je overwegingen.
Alleen Jupiter maakt verbinding met de Maan: die staat er tegenover en spiegelt alles wat té is (in jouzelf of in de wereld). Het kan gaan om overdrijven, te grote plannen maken, zelfoverschatting, gemakzucht, bluffen of slechts een kant van een bepaalde ethiek uitdragen als dé waarheid. Oberveer jezelf, lach af en toe om jezelf, want als je een keer doorslaat, kun je makkelijker de balans te herstellen. Vermijd uitersten.
Gebruik de dagen rond de nieuwe maan om innerlijke tegenstellingen op te lossen, zaken af te ronden en steviger in je schoenen te gaan staan. Van half september tot en met oktober neemt de spanning tussen Saturnus en Uranus (voor de derde keer) toe. Het zullen intense weken zijn waarin oude structuren, regels en wetten keihard botsen met nieuwe mogelijkheden, vrijheid en doorbraken die er ook zijn. Zoek jouw middenweg, maar blijf wel trouw aan jezelf. Anticipeer waar mogelijk en help elkaar. Wees de nieuwe mens die jij graag zou zien in de wereld.

Tekst alleen delen mvv deze website!
Foto: een van de Isis Mysteriekaarten