Nieuwe maan 29 juni 2022

04:52 uur

De langste dag is geweest. Midzomer of de zonnewende geeft aan dat na die dag (21 juni) de dagen langzaam weer zullen korten. Maar in juli en augustus merken we daar nog niet veel van. De bloemen laten hun pracht zien voordat ze straks met hulp van zonnekracht al hun energie stoppen in het vormen van zaden of fruit. Wat nog niet voldoende is gegroeid, krijgt van de Zon een extra zetje. Toch vraagt een nieuwe maan om rijpen en volgroeien. Dit zijn innerlijke processen die ons aanmanen te kijken wat zich heeft ontwikkeld in onszelf. Neem de tijd en ruimte om ideeën en plannen verder te ontwikkelen en vorm te geven. Laat de inwendige groei rustig plaatsvinden. Wat vraagt tijd om verder te rijpen en de vorm aan te nemen die jij wenst? Veel mensen ervaren een soort van niemandsland momenteel: alles is mogelijk, maar wat wil je echt laten groeien of ruimte geven de komende tijd? Voel in stilte, erken je gevoelens, geef bestaansrecht aan jouw wensen en laat ze volgroeien. Het betekent dat je verantwoordelijkheid neemt, maar wel je leven kunt leiden vanuit hart en ziel. Vertrouw erop dat die manier nieuwe wegen zal openen en je dichter bij je bestemming zal brengen.

De Maan in Kreeft maakt extra gevoelig. Als het even kwetsbaar voelt, kun je de neiging voelen om je achter je schild terug te trekken. Doe dat als je daar echt behoefte aan hebt of oplaadtijd nodig hebt, maar maak jezelf niet klein! Het kan ook een thema zijn om wat meer voor jezelf te zorgen in plaats van voor anderen. Wat of wie heb jij nodig? Hoe kun je veiligheid en kracht bijeenbrengen in je leven?

De Maan vierkant Jupiter kan een innerlijk conflict aan de oppervlakte brengen. Welk verlangen of plan heb je, maar denk je nooit uitgevoerd te krijgen? Waak ervoor dat je aan de ene kant niet onverschillig wordt en aan de andere kant niet overdrijft.  Venus beïnvloedt de Maan en Jupiter positief, wat helpt om gemoedsrust en vertrouwen te vinden. Het geluk ligt er ook voor jou – zie het en neem het tot je. Of ‘rewrite the script’, stuur een intentie uit en anker die in jezelf. Grote kans dat die in deze periode uitkomt! Wie zoekt, die vindt, en wie kijkt, die ziet.

De Maan staat samen met de Zwarte Maan. Dat maakt dat je heel helder weet en voelt wat (nodig) is. Als anderen iets niet zo zien als jij of je van je intuïtie weghalen, blijf dan mild. Zij hebben hun zicht en visie, jij de jouwe. Waak ervoor dat je niet gaat over-geven als je voelt wat anderen nodig hebben. Verbind je met mensen die (ook) jou aanvoelen, waarbij jouw gevoelens en behoeften bestaansrecht hebben. De Zwarte Maan helpt je te luisteren naar je innerlijke stem en je te ont-wikkelen: dichter bij je kern komen, van daaruit handelen en eventueel weer opbouwen. Blijf trouw aan Jou!

Murzim, een ster in het sterrenbeeld Grote Hond, staat op dezelfde graad als de Maan en de Zon. Deze ster werd wel ‘de aankondiger’ genoemd, omdat hij vlak voor Sirius opkomt. Via het licht van de Maan en de Zon geeft Murzim aan dat het belangrijk is om geluid te maken, je uit te spreken, jouw boodschap te delen. Dat kan in het klein en in het groot. Wellicht moet je dit zelfs eerst naar jezelf doen: waar sta je voor en waar ga je voor? Het gaat individueel en mondiaal over het bevorderen van welzijn. Wanneer, waar, bij wie voel jij je wel? En wanneer on-wel? Overweeg welke stap je kunt zetten om jouw welzijn te vergroten en tegelijk het Grote Goed te dienen.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIP: een persoonlijke Cosmic Painting