Nieuwe maan 9 oktober 2018

In deze periode van de Oogstmaan is het thema ‘loslaten en onsterfelijkheid’ buiten ons zichtbaar. De laatste oogsten worden nu binnengehaald en de natuur keert meer en meer naar binnen voor een welverdiende rust. Om te ontdekken wie je bent, wat je meedraagt en wat je verder wilt, is het belangrijk om zelf ook naar binnen te keren. De mogelijkheden voor de komende periode liggen verborgen in het binnenrijk. Tel je zegeningen, wees dankbaar voor de goede dingen in je leven. Als je je bewust bent van wat je hebt behaald door je inzet en ervaringen, dan weet je ook wat je hebt opgebouwd en meeneemt naar de volgende cyclus. Je onsterfelijkheid ligt niet in materie, maar in je ervaringen, opgedane kennis, wijsheid, liefde en in het versterken van je ziel, geest, energie en levenskracht. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je voor werken, oefenen, bergen beklimmen, maar iedere ervaring die je doormaakt vergroot je innerlijk licht en zal dus je bewustzijn vergroten.

De nieuwe maan staat in Weegschaal, in het teken dat je laat voelen hoe het is gesteld met de innerlijke balans. De energie van de nieuwe maan heeft te maken met naar binnen gaan, de balans opmaken, loslaten en een nieuwe start maken. Door te zien dat oorzaak en gevolg in elkaars verlengde liggen, kun je bepalen wat je hetzelfde of juist anders wilt doen. Zo stuur je mee aan je lot! Ook de Zon en Mercurius staan in Weegschaal. Je kunt meer behoefte hebben aan stijl, schoonheid en harmonie. Zorg ervoor dat je een fijne plek hebt, met jouw kleuren en spullen, wees creatief, laad op, en bewaar de harmonie in de buitenwereld niet ten koste van jezelf!
Asteroïde Ceres staat naast de Maan en de Zon. Ceres staat voor de moederlijke en vrouwelijke kwaliteiten (zorgen, voeden) en de connectie met de natuur. Door liefdevol om te gaan met je eigen natuur, kun je dat ook doen met de natuur buiten jezelf. Ceres maakt je bewust van de juiste voeding die je nodig hebt voor je lichaam en tevens van welke geestelijke voeding die je anderen geeft én zelf nodig hebt. Ook hierin is balans nodig! Welke emotionele voeding heb jij nodig? Zijn geven en ontvangen in balans? Speelt het thema over-geven, misschien omdat je onmisbaar wilt zijn? Of besef je dat je te passief bent en als een kind steeds maar je hand ophoudt? Probeer hierin een tussenweg te vinden, want door het ene verlies je teveel energie en door het andere verliest je dierbare mensen.
Pluto staat spanningsvol met de Maan en dus ook met de Zon en Ceres. Het maakt dit tot een intense tijd met thema’s rond loslaten en terugkrijgen, verlies en terugkeer. Hoe meer je gehecht bent aan iets of iemand, hoe moeilijker het kan zijn als er een verandering optreedt. Controle en een alles-of-nietsmentaliteit geven angst en onmacht. Loslaten en vertrouwen dat wat of wie bij jou hoort terug zal terugkomen vormt de uitdaging. Omdat Neptunus je een onrealistische kijk op jezelf en/of de buitenwereld kan geven, is het extra belangrijk om zuiver te leven, gezond te eten en positieve mensen of plekken op te zoeken.

Tekst en foto © Petra Stam
Tekst alleen delen mvv deze website!

TIP:
De jaartraining ‘De 14 sleutels tot heelwording’ van de Isis Mysterieschool start op 10 februari 2019. 14 zondagmiddagen in Amsterdam www.isismysterieschool.nl

In de maan nieuwsbrief (abonnement) dit keer extra:
-Asteroïde Ceres
-Pluto en Neptunus
-(twistgodin, plutoïde) Eris en Jupiter
-Praktisch: je geestelijke balans bewaren