PLUTO

Deel 1 (ik zal hier af en toe een stukje over schrijven de komende tijd)

Op 23 maart 2023 gaat het dan eindelijk gebeuren: Pluto gaat voor de eerste keer (sinds december 1778) van Steenbok naar Waterman. De planeet van transformatie, omwentelingen, leven, dood en wedergeboorte, gaat naar het teken dat gaat over vernieuwing, gelijkheid, uniek zijn, vrijheid en ook revolutie. Als een planeet die er vijftien tot twintig jaar over doet om door een teken te gaan in een nieuw sterrenbeeld gaat lopen, betekent het dat er een grote collectieve verandering aankomt. Misschien is die direct al te ervaren in de wereld (in maart), want er is veel gaande omtrent macht en onmacht, schaduw en licht, leugen en waarheid. Pluto haalt de onderste steen boven.
Hoewel Pluto collectieve veranderingen brengt, gaat het er ook altijd om jezelf onder de loep te nemen. Wat onderdrukt is, komt omhoog, dus zelfonderzoek en ont-dekken wat jij niet mag leven, zijn of doen van jezelf, is een eerste vereiste (om je vrij te voelen). Doe je dit niet, dan ga je alles buiten jezelf aanwijzen als ‘de vijand’. Wat wil jouw ziel leven? Welke liefde geef je en heb je nodig? Pluto is niet alleen de planeet van crisis, angst, dood en transformatie, maar ook van liefde, trouw zijn aan je ziel en bewust worden van je goddelijke zijn. Na een moment van crisis vind je vaak een belangrijk (zielen)deel van jezelf terug, sla je een andere richting in, maar… moest je wel iets loslaten en dat deed pijn. Hoe beter je jezelf kent, jezelf hebt doorgrond, zowel je licht als je schaduw kent, hoe sneller je lastige situaties herkent, doorleeft en doorstaat.
In de wereld is dit complexer, want er zijn veel mensen bij betrokken. Toch geldt in het groot ook: wat is onderdrukt en/of verborgen wordt gehouden in de schaduw, zal aan het licht komen. En dat kan heel wat teweeg brengen. De heersende planeet van Waterman is Uranus, dus thema’s rond vrijheid, gelijkheid, vrijwilligheid, samen-leving, maar ook revolutie en strijd als daaraan getornd wordt, zullen aan de orde komen. Zowel de voor- en nadelen van technologie als de verborgen componenten binnen technologische innovatie zullen meer aan het licht komen. Wie wil zien, zal zien. We leven op een planeet van vrije wil, dus weet dat je kunt kiezen waarop jij je aandacht richt, wat je bedekt of ontdekt…
Van 11 juni 2023 tot 21 januari 2024 keert Pluto terug (retrograde) naar Steenbok. Spannend, want Steenbok gaat over grote instituten, regelgeving en juist die laatste graden van Steenbok gaan over dictatorschap – welke grepen worden er nog ‘even’ uitgevoerd om de oude macht te behouden? Zorg zo veel mogelijk voor onafhankelijkheid van instituten en machten buiten jezelf. En Mens, Ken Uzelve! De verandering gaat komen, maar niet zonder slag of stoot. Toch, als iedereen zijn/haar innerlijke licht laat schijnen, vormt dat tezamen een steeds groter licht. Van 21 januari tot 2 september 2024 loopt Pluto weer door Waterman, en van 3 september tot en met 19 november gaat de planeet voor de laatste keer kort terug door Steenbok. Vanaf 20 november 2024 zal Pluto in Waterman blijven tot 2043.