Volle maan 18 januari 2022

0:48 uur

Dit is de eerste volle maan na Midwinter en in dit kalenderjaar. De deur naar een nieuw begin is geopend en het licht schijnt iedere dag verder naar binnen. Sta tijdens deze volle maan eens stil bij nieuwe ideeën, nieuwe doelen en mogelijkheden die jij de komende tijd wilt verwezenlijken. Maar kijk ook terug, zodat je weet welke zaken inmiddels onbelangrijk of ondergeschikt zijn geworden, welke gewoontes je wilt achterlaten of welke emoties klaar zijn. Welke deuren wil jij openen en welke wil je sluiten? Maak een overzicht, schrijf, teken, maak je eigen wegwijzer voor de komende cyclus. Loop het pad dat jij wenst te lopen. Misschien betekent het dat je even moet slikken, omdat het moed vergt, eigen verantwoordelijkheid vraagt en eigen-wijsheid. Maar op jouw eigen geliefde pad vind je geluk, vreugde en ook succes. Voel diep van binnen, luister naar je innerlijke stem – wat komt er boven als verlangen? Weet dat je nooit van je pad bent, want waar je bent heb je jezelf heen geleid (door je keuzes, beslissingen, enz.). Maar je kunt altijd bijstellen! Maak vlak voor de volle maan een pas op de plaats; kijk achteruit en kijk vooruit. Wat wil je aanpassen? Wat wil je anders gaan doen? Welke ervaring neem je mee en ga je verder uitbouwen? Waar je aandacht heen gaat, daarvan word je je bewust. Richt je aandacht tijdens de volle maan op wat je wel wilt – zie het voor je, visualiseer, bedenk voornemens, voel de bereidheid om stappen te zetten. Zo open je de komende tijd de deur naar jouw geliefde pad(en) steeds verder.

Net na middernacht is de Maan vol. De Maan in Kreeft maakt heel gevoelig, waardoor alles harder kan binnenkomen. Scherm je een beetje af, probeer dicht bij jezelf te blijven en vat woorden of daden van anderen niet te persoonlijk op. Als iets je raakt, probeer dan te begrijpen waarom dat zo is – hoe beter je jezelf begrijpt, hoe sneller en beter je kunt beslissen wat jij wel of niet in je leven toelaat. Zoek een rustige plek op en gebruik je gevoeligheid om naar je hart te luisteren. Welk hartverlangen leeft daar? De Zon in Steenbok schijnt licht op de Maan, en helpt je om daadkrachtig te zijn en door te zetten op het gebied waar jij wil groeien.
De Noordknoop is betrokken bij de Maan en de Zon, en helpt je zowel bewust als intuïtief te beseffen waar jouw levensmissie in 2022 over gaat. Welke mogelijkheden ervaar je ineens en wat wil je daarmee gaan doen? Je kunt aan je levenskracht of energie voelen of iets goed voor je is: geeft het energie om een bepaalde richting te kiezen of maakt het zwaar en staat het je tegen? Luister naar de antwoorden die als vanzelf omhoog komen. Asteroïde Ceres loopt weer vooruit en staat nogmaals op dezelfde graad als de Noordknoop. Ceres gaat over voeden en gevoed worden, over omarmen, loslaten en weer vinden, zorgen, beschermen en het moederprincipe (in ons als mens, maar ook als Moeder Aarde). Tezamen maken ze je bewust van de noodzaak om goed voor geliefden te zorgen, voor je aardse lichaam en ook voor onze planeet Aarde. Zijn geven en ontvangen in balans in jouw leven? Welke emotionele voeding heb jij nodig?

De dag voor de volle maan staan de Zon en Pluto samen, wat een enorme psychische macht geeft. Ben jij je bewust van de invloed die jij hebt op een ander? Als je goed oplet, welke invloed hebben anderen dan op jou? (Denk niet alleen aan mensen in je omgeving, maar ook aan de TV, social media, het nieuws, etc.) Pluto tegenover de Maan waarschuwt voor de beheersdrang die anderen kunnen hebben. Van wie ben of voel jij je afhankelijk en is dat ook echt zo? De verbinding tussen Pluto en Ceres vraagt je om na te gaan waaraan jij gehecht bent, want alles is tijdelijk. Het thema ‘leven, dood en wedergeboorte’ speelt in het klein en in het groot, letterlijk en figuurlijk. Angst voor verlies maakt dat je in een kramp schiet, terwijl deze planeten juist leren dat na iedere transformatie weer een nieuwe vorm ontstaat, een groter weten of bewustzijn op wat jij met je leven wilt. Het is belangrijk deze thema’s aan te gaan in je leven, want: Uranus gaat deze dag weer recht lopen. Het streven naar onafhankelijkheid en gelijkheid, de drang naar vrijheid en de energie van revolutie waren sinds 20 augustus niet makkelijk om te zetten in daden. De retrograde Uranus was als een ondergrondse rivier, maar die energie komt nu aan de oppervlakte en is niet zomaar meer te stoppen. Verwerkelijking van democratie, vrijheid en mensenrechten zal een steeds grotere plek innemen tot en met eind augustus. Het principe is dat iedereen uniek is en iets kan bijdragen in de wereld. Maar ook dat de mens vrij is en niet wil worden verplicht om dingen te doen die tegen zijn/haar zielenweten in gaat. Als vrijheid en respect en eerlijkheid samen gaan, kan dit een zeer vruchtbare tijd zijn.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIP: Het 2e deel van mijn online cursus staat nu in de webshop: De Kleine Arcana. 56 kaarten, allemaal apart uitgelegd in woord en beeld. Met een praktisch onderdeel en meer: