Volle maan 3 augustus 2020

18:00 uur

Wolken en zon wisselen elkaar af, maar zodra het onbewolkt is, dan is het ook echt zomer! De volle Graanmaan wordt ook wel de Rode Maan genoemd, omdat die door de drukkende warmte een rood waas kan vertonen. In deze tijd is het goudgele graan op het land gerijpt en klaar om te worden geoogst. De Aarde geeft en deelt in haar overvloed. Zoals de natuur het hele proces heeft doorlopen van zaaien, groeien, rijping en oogsten, zo kunnen wij dat ook in onszelf herkennen. Juist door de inzet en de processen die je hebt doorlopen, valt er nu waarschijnlijk iets te oogsten. Het thema ‘overvloed en bestemming’ laat je stilstaan bij de rijkdom die zowel buiten jezelf als in jezelf te vinden is. Wij kunnen onze bestemming (doelen, plannen, intenties) altijd weer aanpassen aan de situatie om ons heen of aan nieuwe inzichten die we hebben opgedaan. Iedereen is een medium, op zijn/haar manier een doorgeefluik, dus luister vooral naar wat jouw innerlijke stem je meedeelt. Creatie is van binnen naar buiten, reactie van buiten naar binnen…

De volle maan in Waterman prikkelt je denken, helpt je verbindingen te leggen en bepaalde dingen beter te begrijpen. Nieuwe zaken komen aan het licht, vooral omtrent het thema vrijheid. Wie zoekt, die vindt onder deze volle maan. Dit geldt zowel voor externe feiten als innerlijk weten. De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het sterrenbeeld Leeuw, wat helpt om zowel creatief en gepassioneerd als dramatisch jouw licht op (persoonlijke of wereldse) zaken te schijnen.
Uranus, de heerser van Waterman, staat onharmonisch ten opzichte van de Maan. Dit brengt onverwachte veranderingen, laat de spanning oplopen (wat je kunt voelen in je lichaam), geeft mood swings en maakt dat je geneigd bent om impulsiever dan normaal te handelen. Zoek een uitlaatklep voor spanning, maar wees erop bedacht dat risico’s nemen of plotse (grote) besluiten chaos kunnen veroorzaken in je leven. Probeer flexibel te zijn, maak een pas op de plaats voordat je je ergens in stort. De invloed van asteroïde Ceres op Uranus en de Maan schept een zachte sfeer, waarin zorg, bescherming en voeding (zowel voor lichaam als geest) aandacht vragen. (Zelf denk ik ook: we hebben weinig zon gehad, dus start minstens al met het nemen van vitamine D en C, wacht niet pas tot de herfst.) Originele en innovatieve benaderingen voor mensenrechten (in het groot én in het klein) en voor elkaar zorgen komen onder de aandacht. Ceres laat je ook duidelijk voelen dat wij niet lang zonder emotionele en fysieke nabijheid kunnen. Je voelt sterker dat je er wilt zijn voor anderen, hen wil voeden en liefhebben, en die betrokkenheid ook graag zelf ontvangt.
Doordat Mercurius tegenover Saturnus staat, kun je worden geconfronteerd met harde woorden of regels zonder compassie, pessimisme of te maken krijgen met misverstanden. Met zes planeten die retrograde gaan, kunnen in je binnenwereld belangrijke transformaties en shifts plaatsvinden. Probeer geduldig te zijn met jezelf en anderen, zie waar je wél een (harts)keuze kunt maken en blijf vooral dicht om je eigen as draaien.

Tekst en foto (met licht/intentie-codes voor ‘overvloed’) Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

De laatste paar doosjes Krachtdierkaarten zijn nog bij mij bestellen – onder de volgende maan is er een tweede druk verschenen (bij A3 boeken)