Volle maan en maansverduistering 19 november 2021

9:59 uur

In de natuur wordt het stiller en stiller. Haar winterslaap lijkt op de dood, maar in haar buik slaapt het zaad, de hoop voor het nieuwe leven. Ook voor ons is dit een tijd van innerlijke groei. Tijd is niet een lineair proces, maar cyclisch: leven, dood en wedergeboorte volgen elkaar op. Ook je bewustzijn kun je zien als een spiraal: hoe bewuster je bent, hoe dichter je bij het centrum bent, zowel galactisch als in jezelf. Mocht je ervaren dat je in een neergaande spiraal zit, dan kun je die zelf bijstellen. Jouw keuzes hebben invloed op de tijd die gaat komen, je kunt meesturen! Besteed tijd en aandacht aan jouzelf en maak de balans op van jouw leven. Wat wil je anders tijdens een volgende cyclus? Welke vaardigheden heb je (daarvoor) opgedaan en neem je mee? Als je voor een keuze komt te staan, voel dan duidelijk wat jou ‘ja’ of jouw ‘nee’ is. Ken jouw grenzen en bewaak die!
De volle Bloedmaan draagt het thema ‘wijsheid en offer’. Een offer hoort niet ten koste te gaan van een ander leven. Het gaat erom dat je vrijwillig en liefdevol iets van jezelf weggeeft om een ander bij te staan of om verbinding te maken met het hogere, geestelijke of goddelijke. Laat dit voor jezelf een tijd zijn van innerlijke groei. Maak tijd voor evaluatie – kijk om je heen, wat zie je en waarbij sluit jij je aan? Je kunt te allen tijde kiezen wat jij steunt, hoe jij in je leven meedoet of hoe jij bijdraagt aan een wereld van liefde, gelijkheid en broederschap. Neem steeds rustmomenten om opgedane kennis om te zetten in wijsheid.

De volle maan in het teken Stier doet je beseffen dat je bent wat je eet. Dit kan gaan over voedsel, maar ook over geestelijke voeding. Wat neem jij tot je gedurende de dag? Voel aan je lichaam wat wel en niet gezond is. Door stil te staan bij wat van waarde is voor jou, kun je bewust keuzes maken of stappen zetten de komende maan(d). Misschien vraagt het moed om los te laten wat niet meer bij jou past of wat het grote goed niet dient. Toch vraagt deze maan je mogelijk een verandering door te voeren ten opzichte van je normen en waarden. Deze dag is er ook een gedeeltelijke maansverduistering: de Maan beweegt zich door de schaduw van de Aarde, zodat er tijdelijk op een deel van het maanoppervlak geen direct zonlicht valt. Dit start om 7:01 uur en eindigt om 13:16 uur. Alleen het begin van de eclips is zichtbaar bij ons, want de Maan gaat onder om 8:05 uur. Deze maansverduistering kan emoties oproepen of je laten afvragen waar jij je (nog) veilig voelt. Je wilt dichtbij geliefden zijn, trouw zijn aan elkaar en zekerheid vinden bij elkaar. Spreek het uit naar die ander, bouw aan jouw kring van vertrouwden, wees er voor elkaar, weet wat je aan elkaar hebt. De eclips vraagt om een reset van emoties. De Zon in Schorpioen helpt je om oude emotionele bagage van het afgelopen half jaar in de ogen te kijken en dan los te laten of te transformeren.
Enkele uren voor de eclips maakt de Maan een harmonisch aspect met Pluto. Dit kan maken dat je je ineens ten diepste bewust wordt van een emotie en dat je daardoor een andere richting inslaat. Pluto kan crises veroorzaken, maar helpt je wel (door in-zichten) trouw te blijven aan je ziel. Dus als het ineens voelt of iets niet meer past of niet meer lukt, neem dat dan serieus, want het kan zijn dat je een ander pad kiest dat in lijn is met jouw karmische bestemming. Leef je hoogste waarheid.
Jupiter en de Maan staan onder spanning, wat iedere intense emotie nog meer uitvergroot. Waak ervoor extreme dingen te doen, roekeloos te worden of te overdrijven. Dit gaat ook weer over de vraag waarmee jij jezelf voedt. Voel wat jij nodig hebt om stabiel en krachtig te blijven. Bijvoorbeeld vitamine D, C en zink om de winter door te komen, maar ook spirituele groei (in plaats van fysiek uit te dijen). Lees en leer over hoe jij zelf invloed kunt uitoefenen op je gezondheid, want je weet veel meer dan je denkt (maar wellicht denk je veel meer dan je weet).
De ster Algol valt samen met de volle maan en de eclips. Algol wordt afgebeeld als het afgehakte hoofd van Medusa in de handen van Perseus. Deze beruchte ster kan tragedie, geweld en verlies voorspellen. Tegenover de Zon kan dit fanatiek maken en een idee koste wat het kost uitvoeren, gepaard met geweld en destructie desnoods. Maar Algol wekt ook het sociale geweten van de massa. Als je je hart niet laat veranderen in steen (de blik van Medusa), kun je haar heling toelaten. Daarvoor zul je jezelf moeten aankijken, verantwoordelijkheid moeten nemen voor jezelf, een kwetsing achter moeten laten. Daarna kun je haar passie en kracht inzetten als bouwstenen voor een nieuwe wereld die rechtvaardiger, zorgzamer en beter is voor iedereen.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website

TIP: Leer over de tarot (symboliek, duiding en mythologie) en tegelijk over jezelf in mijn Online Tarot cursus (Grote Arcana)