Nieuwe maan en zonsverduistering 4 december 2021

08:44 uur

Langzaam daalt de temperatuur, neemt het donker nog meer toe en trekt de natuur zich verder terug naar binnen. Ook de nieuwe maan gaat over inkeer, evaluatie en een pas op de plaats om te bepalen waarop je straks je energie gaat richten. Voor ons is dit ook een goede tijd om aandacht te besteden aan onszelf. Welke uitdagingen en dromen zou je willen najagen? Welke spirituele groei zou je willen ervaren? Moet je daar iets (bijvoorbeeld een idee of gewoonte) voor achterlaten? Welke veranderingen en dromen zou jij werkelijkheid willen zien worden? De Zwarte Maan (je zielenweten) staat in Tweelingen, wat de mogelijkheid geeft tot helderhoren: luisteren naar je ziel of op zielsniveau horen wat er wordt gezegd om je heen. Let extra goed op je gedachten, aannames en conclusies. Uit welk gedachtenhokje wil jij breken? Mercurius (denken, communicatie) staat tegenover de Zwarte Maan, waardoor ook de woorden en ideeën van de buitenwereld overduidelijk aan jou worden gespiegeld. Als je naar de buitenwereld kijkt en luistert, waarvan voel jij dan dat het resoneert en waarvan voel je tot op je ziel dat het niet klopt? Vertrouw op je innerlijke stem (hoewel je daar wel rust en tijd voor moet maken).
De nieuwe maan schuift in de vroege ochtend precies tussen de Aarde en de Zon in, waardoor er een totale zonsverduistering plaatsvindt. De Zon maakt je bewust van wie je bent in dit aardse leven. Een verduistering kan dus even onzeker maken. Wie ben ik en wil ik dat zijn? Wat doe ik nu hier en wil ik dat bijstellen? In vroeger tijden werd een totale eclips als een onheilsteken gezien dat samenhing met verandering en mogelijke rampen. Jij kunt alleen invloed uitoefenen op de gevolgen en uitkomsten in jouw eigen leven en cirkel van invloed. Welke thema’s spelen er in je leven of komen deze dagen onder je aandacht? Als je ergens niet blij mee bent, wat ga jij dan anders doen, zodat de uitkomst ook anders zal zijn? Jij bent een deelnemer in dit grote spel, dus maak een pas op de plaats en kijk. Stuur dan uit wat jij de wereld en jezelf wenst. Gedachten zijn krachten en acties geven reacties. Hoewel de eclips niet zichtbaar is bij ons (wel in Antarctica, Australië en Nieuw-Guinea) bereikt de energetische invloed ons natuurlijk wel en die zal minimaal een jaar doorwerken. De eclips start om 5:29 en eindigt om 9:37 uur. Om 7:30 uur is de Zon geheel verduisterd.

De Maan staat naast de Zon in Boogschutter. Dat geeft optimisme en maakt dat je steeds in de startblokken staat om actie te ondernemen op wat je voelt. Deze nieuwe vuurmaan kan idealen wekken, maakt vrijheidslievend, geeft reislust, maar maakt weinig bereid om kritiek of restricties te pikken. Als je eenmaal ergens de zin of onzin van hebt gezien, kun je die niet meer on-zien. Als de Zon en de Maan in Boogschutter staan, moet je wellicht een beetje uitkijken dat je niet jouw waarheid en visie gaat prediken als dé waarheid.
Uranus speelt weer een rol bij de nieuwe maan, dit keer als een invloed van spanning en onrust. Het kan moeilijker zijn om je te ontspannen, omdat je voelt dat er wat te gebeuren staat. De energie die in de lucht hangt, kan zenuwachtig maken, of opgewonden en op je hoede tegelijk. Het kan zijn dat je ervaart dat anderen je dwingen om je aan te passen aan hun regels. Reageer niet te snel of impulsief, maar trek je even terug om je te beraden wat in die omstandigheid het beste is wat jij kunt doen (of laten). Uranus maakt creatief, dus gebruik dat om jouw weg te bepalen de komende maand. Het vierkant tussen Uranus (vrijheid, gelijkheid) en Saturnus (regels, eenzaamheid, de strenge vinger) speelt voor de derde en laatste keer op. Dat levert druk op die een uitweg moet vinden, dat kan revolutie betekenen of geweld als verzet tegen vrijheidsbeperkingen. Op 24 december staat dit scherp, maar de aanloop er naartoe is al te voelen. In het klein ligt hierin de uitdaging om naar je intuïtie te luisteren, anticiperend op wat er mogelijk gaat komen. Zoek een fysieke uitlaatklep zodat er geen spanning ophoopt in jou en zoek gelijkgestemden (of hulp) als je je eenzaam of depressief voelt.
Mars en Eris gooien kooltjes op dit vuur. Het gaat hier over actief gaan staan en opkomen voor onrecht. Schandalen en geheime informatie kunnen aan het licht worden gebracht. Eris wil eerlijkheid en rechtvaardigheid en Mars zet daar actie op. Maar omdat er spanning tussen beide heerst, is het belangrijk niet te snel en ondoordacht te handelen, want dan kan het ‘je kop kosten’ (dit kan mondiaal en/of in je persoonlijke leven spelen).
De ster Antares ligt op de lijn van de Zon en de Maan en dus de eclips. Deze ster kan groot succes brengen, maar ook veroorzaken dat je door je eigen schuld alles verliest. Confrontaties en uitdagingen kunnen je pad kruisen. Wees je bewust van eventuele obsessies en ga machtspelletjes uit de weg (bovendien kunnen die aan het licht komen). Gebruik Antares als een sterrenpoort: stap er doorheen en ervaar welke herinnering er in je ziel wordt geactiveerd. Zie de wereld en jouw leven vanuit een hoger perspectief en beslis dan minder energie te geven aan wat niet meer past en op te bouwen wat je wilt zien groeien. Laat jouw innerlijk licht groeien en stuur het uit. Gebruik je woorden wijs, zodat je uitstuurt wat je wel wil in plaats van waarover je angst of boosheid gaat. De eclips laat de schaduw en het donker zien, maar in de maanden daarna kan en zal het licht weer toenemen en doorgangen zichtbaar maken.

Tekst en foto © Petra Stam] Alleen delen mvv deze website!

TIP
De Krachtdieren jaarcursus start in januari! Eens per maand een hele middag voor jezelf, verbinden met verschillende krachtdieren, meditaties en opstellingen doen, leren van jezelf in je persoonlijke horoscoop, creativiteit en meer! Zie alles op: https://petrastam.com/activiteiten/krachtdieren-2-jaarcursus/?portfolioCats=54

Deze week, van 22-28 november, zijn er aanbiedingen in mijn webshop: Kortingen op mijn Cosmic Light Paintings en de online Tarotcursus. Haal het licht binnen 🙂