2019 – Het jaar van de Gehangene

2+0+1+9 = 12
Tarotkaart 12 is de Gehangene
“Sometimes you have to lose your mind and come to your senses!”

De Gehangene geeft aan dat 2019 een jaar is van in-zicht, doorleven, doorvoelen en bewustworden. Pas als je weet wat je niet meer wilt, hoe je het anders wilt, kun je er stappen op ondernemen. Soms kan dit voelen als gelouterd worden.
Als de Gehangene besef je in welk keurslijf je zit, welke normen en waarden je je eigen hebt gemaakt, welke regels je jezelf en anderen oplegt, wat je moet van jezelf of van …. Je leert jezelf op een andere manier kennen. In 2019 kun je je zakken legen: wat niet meer past, wat oud en klaar is, welk stukje ego jou klein houdt, dat kun je met je intentie gaan loslaten. Voor de buitenwereld is dit niet meteen zichtbaar, maar van binnen (‘achter de schermen’) gebeurt veel, wordt het steeds lichter en duidelijker. Je gaat het licht in jezelf schijnen, wordt je bewust, en wat klaar is ga je loslaten, wat goed is behoud je.

Over de Gehangene uit mijn boek ‘Pythia, de hogepriesteres – symboliek en mythologie in de tarot’:
-Een tijd van (gedwongen) rust en teruggetrokkenheid breekt aan en je zult zaken op een totaal andere manier bezien.
-Mogelijkheden ervaren om dogma’s los te laten.
-Een nieuwe kijk op jezelf (meditatie, terugblikken en zelfbeschouwing) en op de wereld om je heen geeft een duidelijk zicht op wat je wilt achterlaten en wat je wilt meenemen naar een volgende cyclus. Geef deze verandering de tijd.
-Je bent niet je gedachten.
-Verlos jezelf van maskers of beperkingen die je jezelf hebt opgelegd en van situaties, gedragingen en overtuigingen waarin je vastloopt. Wees jezelf!

Valkuil: Totale passiviteit of het opgeven van het zelf; je niet kunnen bevrijden uit het stramien van de maatschappij en je daaraan overgeleverd voelen.