De kracht van Ziel

De mythe van Isis en Osiris is een universeel verhaal, herkenbaar in alle tijden omdat het over de levensweg van de mens gaat. Sommige aspecten springen er soms meer uit. In het kort: Isis en Osiris waren de eerste heersers van Egypte, zij regeerden met liefde. Maar jaloerse broer Seth sloot Osiris op in een kist en voerde hem af. Zo nam hij de macht over. Isis zocht en zocht tot ze hem vond. Ze vond hem, verzwakt maar levend, en nam hem mee terug naar Egypte, waar ze hem met haar levensadem en liefde nieuw leven probeerde in te blazen. Op het moment dat ze haar zuster Nephtys erbij ging halen voor hulp, vond Seth de kist. Hij sneed Osiris in 14 stukken en verspreidde die door Egypte. Opnieuw ging Isis op zoek naar haar geliefde. Met de delen die ze vond, met magische spreuken en de kracht van onvoorwaardelijke liefde bracht ze hem weer tot leven, maakte hem weer heel. Eén nacht konden ze samen zijn, daarna werd Osiris Heer van de wederopstanding in de onderwereld. Isis was zwanger en verstopte zich in de papyrusmoerassen. Ze baarde Horus, beschermde hem, hield hem verstopt en voedde hem. Pas toen Horus ouder en sterker was, kwam Osiris uit de onderwereld en sterkte hem voor de strijd met Seth. Deze strijd duurde jaren, maar uiteindelijk won Horus die.

Isis = de ziel
Osiris = het ware zelf
Nephtys = het geïncarneerde deel van de ziel
Horus = het hoger zelf / eenheidsbewustzijn
Seth = de neiging van de mens zich te richten op de materiële, zintuiglijke wereld.
De mythe toont hoe wij het Pad van Osiris lopen: we komen uit de eenheid, dalen in de wereld van dualiteit, vereenzelvigen ons daarmee (Osiris in de kist ≈ de geest in het lichaam) en raken steeds meer verwijderd van ons ware (spirituele) zelf. Isis zoekt en door haar zielenfluisters ontwaakt het ware zelf toch weer, door haar onvoorwaardelijke liefde wordt Osiris weer heel (ervaart heelheid in zichzelf in plaats van afgescheidenheid). De ziel en het ware zelf komen samen, en daaruit ontstaat Horus, het hogere zelf. Dat wordt beschermd tot het sterk genoeg is. De strijd van Horus en Seth is de strijd van het hogere en lagere zelf, de strijd die toont dat mind over matter uiteindelijk overwint, want materie is de tijdelijke wereld en liefde, Spirit en ziel zijn onsterfelijk.

In ons leven is het een opgave om in de wereld van dualiteit weer de eenheid in onszelf te ervaren. In sommige tijden is dat lastiger dan in andere tijden. De mythe toont dat als je luistert naar je ziel, je de weg naar je ware, onsterfelijke zelf vindt. Wetende dat we tijdelijk in een lichaam leven, maar wel een bijdrage leveren aan deze wereld. Dat Spirit IS, vrij is, onsterfelijk is, en ons hogere zelf ons leidt. Luister naar jezelf, niet alleen naar de ruis buiten jezelf… Het is een levensopgave om niet te verdwalen of je te identificeren met materie (lichaam) – het wel een plek te geven, maar je Bent het niet, want je bent Al. Hierbij komt nog eens een extra component: je identificeren met de maatschappij. Je bent er een deel van, tijdelijk, maar je Bent het niet. Je hebt een aandeel en jouw inzet bepaalt hoe die maatschappij eruit ziet, maar je bent veel meer dan dat! Je kunt veel meer dan dat! Zoals Isis (de ziel) de mogelijkheid heeft om de afgesneden delen van het zelf samen te brengen, eenheid herstelt en wedergeboorte inzet, zo heeft ieder een innerlijke Isis die hem/haar begeleidt. Luister naar je innerlijke stem, programmeer jezelf met liefde en straal die trilling uit in en buiten jezelf. We zijn magische wezens! Alles bestaat uit frequenties en trillingen. Hoe meer mensen een zelfde trilling uitzenden, hoe groter die energie wordt. Dit kan angst zijn of liefde!
Tegelijk is Isis de Grote Moeder die haar kind Horus beschermt tot hij groot en sterk genoeg is om voor zichzelf op te komen, om de strijd met Seth aan te gaan. Je innerlijke Isis weet ook wanneer ze als een leeuw haar kind moet beschermen. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je de eenheid ziet, weet dat iedereen deel is van het Al en dat we dus verbonden zijn, dat alles in de kern liefde is. Maar het betekent ook dat je opkomt voor de onschuldigen (kinderen in dit geval), hen sterkt en ruimte geeft in plaats van hen leert over afgescheidenheid en angst! Vind je innerlijke Isis en laat haar spreken, raadgeven en handelen…
Wat Is, Is. En tegelijk is alleen de intentie tot verandering al voldoende om een meetbare verandering te verkrijgen. ALles is mogelijk, dus kies je intentie, je trilling, je acties, je tijdslijn. (En kies je zielengroep, steun elkaar)

Tip: Isis en de 14 sleutels tot heelwording