Winter is coming…

Op 21 december om 11:03 uur gaat de Zon naar Steenbok – dat luidt op ons deel van de Aarde het begin van de winter in. De dag is het kortst en de nacht het langst. Na deze dag zullen de dagen heel langzaam weer langer worden. Het brengt de hoop van het licht en de geboorte van de Zon. Midwinter is als het middelpunt van de spiraal, waar je op een rustpunt, een nulpunt en een keerpunt bent aangekomen. Hierna gaat de beweging weer heel langzaam naar buiten en kun je nieuwe doelen stellen, voor nieuwe wensen gaan of op welke manier ook meer in het licht zetten wat jouw hart verlangt. Door te onderzoeken welke energie er diep in jezelf aanwezig is, door je te verbinden met hart en ziel, kun je zien en bepalen waar je naartoe wilt, hoe je wilt herrijzen.

Astrologisch zijn er deze dagen belangrijke hemelse invloeden. Begin dit jaar (half januari) stonden Pluto (transformatie, crisis, wedergeboorte en ‘leven vanuit je ziel’) en Saturnus (de rem, regels en wetten, handhaving van het oude -materiële-) naast elkaar. Dat leidde op het persoonlijke vlak tot het stellen van prioriteiten: wat was klaar en mocht minder, wat wilde je écht en heeft inmiddels meer ruimte gekregen? In de wereld bracht deze samenstand het begin van de coronacrisis. Inmiddels is ook Jupiter enkele malen met dit tweetal in aanraking gekomen en heeft de drang naar vrijheid en behoefte aan waarheid en alternatieve visies aangewakkerd (al is dat vooralsnog een onderstroom). Nu bewegen Saturnus en Jupiter samen verder en staan ze op 21 december exact samen op nul graden Waterman. Deze samenstand komt eens in de twintig jaar voor, maar nu betreden ze allebei ook nog een nieuw sterrenbeeld: ze gaan van Steenbok naar Waterman.
De hoop is dat vernieuwingen en verbeteringen echt zullen doorzetten, dat regels plaatsmaken voor vrijheid. Maar allereerst zal de samenstand spanning opleveren tussen het behoud van de oude macht (Saturnus) en het verlangen naar nieuwe horizonten en meer vrijheid (Jupiter). Deze samenstand in Waterman geeft aan dat het tijd is om de sociale structuren te veranderen. Saturnus stond vanaf 23 maart al enkele maanden in Waterman – dat was de piek van de coronacrisis – en leidde tot strengere regels en de eerste lock-downs. Waterman gaat over vriendschap, samen-leven en samen-zijn met mensen die je zelf kiest. Toen Saturnus Waterman betrad, ontstond de term ‘social distancing’! Saturnus in Waterman staat voor een verbod op vrijheid en individualiteit, angst voor eenzaamheid en voor vernieuwingen. Aan de andere kant kunnen er echt bruikbare vernieuwingen komen en is het de uitdaging om op een volwassen en rustige manier je onafhankelijkheid en eigenheid te leven.
Op 21 december is het anders, want dan vergezelt Jupiter Saturnus. Jupiter in Waterman gaat voor gelijkheid, vrijheid en broederschap. Beperkingen worden overwonnen, individuele vrijheid wint het van beperkingen en er wordt op zoek gegaan naar hogere wijsheid. Jupiter en Saturnus samen gaat over (eenzaam maar) geduldig werken aan doelstellingen of hardnekkig plannen nastreven, volharding, doelgerichtheid en plichtsbesef. Als de behoefte aan vrijheid echter wordt ingedrukt, leidt dit tot grotere uitingen van ontevredenheid. Die twee stromingen zijn aan elkaar gewaagd en kunnen een nog grotere verdeeldheid teweegbrengen. Als Jupiter zich verder van Saturnus beweegt, zal de spanning afnemen.
Toch is er ook de mogelijkheid om allereerst in je binnenwereld nieuwe paden te ontdekken, om in de verdichtende 3D wereld toch eigen verlichte paden te bewandelen. Door niet verstrikt te raken in angst of boosheid kun je de oude wereld overstijgen van binnenuit. Daarna kun je jouw nieuwe levensstijl, weten, inzichten of creaties delen in de buitenwereld, zodat anderen daarop kunnen meesurfen naar een hogere frequentie. Blijf dicht bij jezelf en handel vanuit je innerlijk weten (dat is waar de nieuwe maan over gaat). We zijn meer dan aardse wezens, we zijn onsterfelijke zielen die het beste van beide werelden kunnen leven; aarde en spirit. Dat is ook de uitdaging van deze tijd: het beste van Saturnus en van Jupiter, een beetje van het oude, maar ook nieuwe inzichten en alternatieven een plek geven!

Op 22 december staan ook Mars en Eris nogmaals samen: daadkrachtig en duidelijk (Mars) een waarheid bloot leggen en zo strijden voor rechtvaardigheid (Eris). Eris verdraagt geen leugens en ‘gooit actief bommetjes op’ om de schellen van de ogen te laten vallen. Het betekent ook weer dat je jezelf eerst goed moet kennen, want anders zie je zelf niet scherp. Hoe meer je jezelf hebt doorgrond, ook je schaduw, hoe helderder je zult zien in deze tijd. En dan is het de vraag: uit je het omdat het moet, of zal het verspilde moeite zijn, of slik je het in en vergiftig je jezelf?
We leven in een intense maar zeer interessante tijd … Draai dicht om je eigen as, luister naar je hart en ziel, en creëer de paden die nieuw licht brengen voor jezelf en ook voor de buitenwereld.

Tekst en foto © Petra Stam
ALLEEN delen mvv deze website!

TIP: Online Midwinter pakket