Nieuwe maan 11 februari 2021

20:07 uur

De IJsmaan gaat dit jaar haar naam toch nog eer aandoen! Een staartje ijskoude winter bezoekt ons en brengt sneeuw, vorst en oostenwind met zich mee. Het thema ‘zuivering en diepgang’ speelt al in de natuur, want alleen wat sterk is overleeft zo’n ijskoude omhelzing. Het nieuwe leven dat in de diepte verborgen ligt, wacht rustig op het moment dat de omstandigheden goed zijn om naar buiten te treden. Op dit moment is het ook voor ons al snel een keus om binnen te zijn, waar het warm en behaaglijk is. Na de samenstand van Saturnus en Pluto, die ons dwong om oude vormen los te laten en nieuwe wegen die volop resoneren in te slaan, zijn we ineens al een jaar verder. Is er iets wat nu niet meer resoneert met jou(w leven) en vraagt om zuivering? Welke nieuwe deuren heb je op een kier gezet en wil je verder openen de komende maanden? Waarvoor is het volgens jou tijd in jouw leven en/of in de wereld en wat wil, kun en ga je daaraan doen? Welke diepgang is eerst nog nodig om vanuit begrip de nieuwe start te maken? Verbind je met jezelf, voel wat je in je hart verlangt en welke ambities daar leven. Bereid je voor, leg een vruchtbare basis, zodat je daarop verder kunt bouwen. Zoek de mensen die resoneren, verbind je met gelijkgestemden, want samen kun je een energie, statement of beweging veel groter maken dan in je eentje.

Niet alleen de nieuwe maan, maar ook de Zon, Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus en Pallas Athena staan in Waterman. De energie trilt, het kan voelen of je onder stroom staat, dat de spanning te snijden is en dat het tijd is voor een heel nieuw hoofdstuk. Ontlading is belangrijk, alsook ont-spanning. Oude waarden worden vervangen door nieuwe en gelijkheid (versus elke vorm van discriminatie) speelt een grote rol. Asteroïde Pallas Athena strijdt voor rechtvaardigheid en democratie, en wakkert dat aan onder deze maan. Eris zorgt ervoor dat er zaken die verdoezeld waren aan het licht gaan komen. Deze dagen kun je zaken helderder van bovenaf te bekijken en zo een groter beeld te vormen. Nieuwe oplossingen worden in jezelf en/of in de wereld gevonden en aangedragen. Maar…
Saturnus in Waterman zal voorlopig blijven proberen om vrijheden aan banden te leggen en het sociale leven te beperken. Het vierkant met Uranus staat op 17 februari scherp, waardoor er innerlijke of uiterlijke conflicten op de loer liggen. Het heeft voornamelijk te maken met de behoefte aan vrijheid en verzet tegen vrijheidsbeperkingen. Tot en met januari 2022 spelen deze thema’s een rol en kunnen leiden tot verzet en conflicten.
Mercurius loopt tot en met 21 februari nog retrograde. Mercurius beweegt zich tussen de twee hersenhelften en in een retrogradeperiode ga je meer uit van je gevoel (rechterhersenhelft) dan van feitjes. In Waterman geeft dit heldere inzichten, een heel nieuwe kijk op jezelf of de wereld en verrassende oplossingen. Het is vooral een goede tijd om te (leren) vertrouwen op je intuïtieve weten. De kennis buiten jezelf voldoet niet meer, omdat je zelf een grotere waarheid ziet dan de beperkende feitjes die via de standaardkanalen gedeeld worden. Mercurius (intellect) en de Noordknoop (levensdoel) samen helpen je om duidelijk te voelen en formuleren waar jij voor gaat de komende tijd.
Venus en Jupiter staan samen, wat een gevoel of beleving van geluk geeft en maakt dat je makkelijk contact kunt leggen met mensen die goed aanvoelen voor jou. Optimisme en vertrouwen (in jezelf, een groter goed of een heilige zaak) houden je op de been.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!!