ERIS

Er is… waarheid en waarheid

Er schijnt een nieuwe variant aan te komen, Eris genaamd. Die gekozen naam vind ik zeer interessant, want zij is een Griekse godin en een dwergplaneet. Eris wordt ‘Zij die alles betwist’ genoemd. Ze werd gezien als een lastpak, omdat ze onenigheid en verdeeldheid zaaide. Maar Eris was erop gericht om leugens aan de kaak te stellen, want zij verdraagt geen onwaarheden. Ze was intelligent, strategisch, temperamentvol en haar doel was onrecht en oneerlijkheid te vernietigen. Hoe deed ze dat? Door twijfel te zaaien en zo misstanden aan te kaarten, door anderen (indirect) te confronteren of een spiegel voor te houden. Ze legde de absurditeit van de strijd uit naam van liefdeloosheid bloot. Want de ware kracht van vrede zit hem in het tonen van eerbied en respect.
Natuurlijk levert dat weerstand op, want als anderen geen verandering willen, dan botst dit. En als je zelf muurtjes hebt opgebouwd rond zielenwonden, verdriet of twijfel, moet je eerst bereid zijn om die bescherming af te breken, het in de ogen kijken en dan ervaren wat werkelijk waar of onwaar is. Daarna kun je helen en bewust keuzes maken.

In de astrologie is Eris een Plutoïde. Het gaat erom je eigen onderwereld (onderbewuste, binnenwereld) te kennen, zowel de krachtige stukken als de schaduw. Pas als je jezelf kent, jezelf hebt ont-maskerd, zul je niet de buitenwereld aanwijzen als de schuldige of als het monster, maar neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor jouw keuzes. Dat maakt je vrij!
De invloed van de hemelse Eris wekt een diep waarheidsweten, helpt sluiers op te lichten en te zien wat ergens echt speelt. Nogmaals moet je dus wel weten welke verborgen pijnen je hebt bedekt of niet wilt aangaan, want zonder zelfkennis kan ‘gif’ dat zich ooit in jou boorde, je in zijn greep houden en dan wordt het destructief recht (ga je anderen de schuld geven, voel je je slachtoffer).
Eris schuwt geen chaos om daarna tot vreedzaamheid te kunnen komen. Haar missie is het bewerkstelligen van verandering met vrede als doel.

Eris staat ‘toevallig’ de komende maanden samen met de Noordknoop. De Noordknoop gaat over levensdoel, levensmissie, wat je komt doen in dit leven. Samen met Eris wekt dit zowel persoonlijk als mondiaal rechtvaardigheidsstrijd, het willen of zelfs moeten blootleggen van de waarheid (klokkenluiders). Tegelijk is dit de tijd om eventueel ‘gif’ dat jij hebt opgelopen te helen.

In een tijd waar nog maar één ‘waarheid’ mag worden gesproken, zal Eris zeker diepere en verborgen waarheden bloot leggen. Zowel in jezelf als in de buitenwereld. Verwonder je, wees nieuwsgierig, onderzoek zaken en vooral jezelf! Ont-dek jouw waarheid en (een nieuw deel van) je levensdoel, en leef ernaar. Eris is geen monster! (Ja, wel voor degenen die ze confronteert of ontmaskert.) Ze is een krachtige en tegelijk liefdevolle boodschapper die in staat is de schellen van de ogen te laten vallen.

Het wordt dus een interessante nazomer en herfst zullen we maar zeggen! Zorg goed voor je lichaam en je geest, ga op onderzoek uit in jezelf en dan buiten jezelf, ga voor diepte, respect en vrede. Eris en de Noordknoop staan nu al op 2 graden van elkaar (beïnvloeden elkaar), maar op onderstaande data wordt dat nog sterker:
Van 8 september tot 15 oktober staan Eris en de Noordknoop 1 graad van elkaar af.
Van 16 oktober tot 5 november staan Eris en de Noordknoop op dezelfde graad (24 Ram).
En van 6 tot 26 november staan ze weer 1 graad van elkaar verwijderd.

Mijn artikelen graag alleen delen mvv deze website.
X