Volle maan 25 januari 2024, Pluto en Uranus

18:54 uur

Op 20 januari staan Zon en Pluto samen op het allerlaatste stukje Steenbok. De dag erna betreden ze samen Waterman. De Zon loopt één graad per dag en doet dus ongeveer een maand over een teken. (De Maan loopt in een maan(d) door alle twaalf de tekens.) Pluto doet er 16 tot 21 jaar over om een teken te doorkruisen. Pluto heeft al twee keer kort in Waterman gestaan, een voorproefje op een nieuw en groter bewustzijn, los van autoriteiten buiten jezelf. Tot 3 september staat Pluto in Waterman, om dan nog 2,5 maand in Steenbok terug te keren. Daarna is Pluto in Waterman echt een feit (tot 2043). Pluto is transformerend, haalt verstopte delen uit de onderwereld en uit je onderbewuste naar boven en legt macht versus onmacht bloot. Dit betekent vaak dat we gaan wijzen: daar ligt de schuld, daar is de vijand. Maar het is nodig dat je zelfonderzoek doet en blijft doen, je lichte én schaduwkanten onderzoekt in jezelf. ‘Mens ken u zelve’ geldt dubbel en dwars! Als je jezelf niet kent, zul je de wereld buiten jezelf waarnemen vanuit verdrongen stukken of emoties, en wellicht niet eens doorhebben dat je dat doet. Pluto is ook de planeet van liefde, want die kracht maakt dat je werkelijk vanuit trouwheid aan jouw ziel gaat leven. Wat daar niet bij hoort, brokkelt af of transformeert. Wat is er verandert in jouw leven de afgelopen jaren? Welk oude is weg en welk nieuwe kwam ervoor in de plaats? Pluto in Waterman helpt de nieuwe mens ontwaken, zorgt ervoor dat we autonomer worden en eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, waardoor vrijheid zal toenemen. Waterman doet denken aan Atlantis en Pluto aan de destructie ervan. Het is aan ons om het anders te doen dan!

Op 25 januari schijnt de Zon in Waterman licht op de Maan in Leeuw. Eigenheid, authenticiteit en beseffen wat jóuw dromen zijn die je wilt naleven, zijn thema’s die spelen. Ook Maan in Leeuw daagt je uit om te onderzoeken wat er in jou omgaat. Waar roept jouw ziel om? Wat is op dit moment jouw JA en wat jouw NEE? Waarvoor wil je gaan de komende tijd? Wat is nodig om in jouw (levens)kracht te blijven? Doe niet te moeilijk, maar speel, zet je humor in en neem zelfstandig beslissingen.
Uranus (heerser van Waterman) liep sinds 29 augustus retrograde, maar gaat vanaf 27 januari weer recht lopen. Uranus is de enige planeet in ons zonnestelsel die bijna horizontaal (in plaats van verticaal) om zijn eigen as draait – mooi symbolisch voor de energie van anders-zijn, vernieuwing en ook rebelsheid. Als Uranus retrograde loopt, houd je je in, beraad je je en luister je naar je innerlijke stem die nieuwe inzichten doorgeeft. Nu Uranus weer vooruit gaat lopen, is het lastiger om je in te houden, wil je gehoord worden en is het tijd dat de nieuwe waarheid aan het licht komt. Uranus gaat over humaniteit, samen-leving en broederschap, maar ook over hervorming, desnoods met opstand en revolutie. Niet voor niets werd deze planeet ontdekt ten tijde van de Franse Revolutie. Het luidt op allerlei manieren een enerverende tijd in, waarin niets is, was het leek en alles anders wordt dan het was.

Mijn artikelen alsjeblieft alleen delen mvv deze website!

TIP: Sekhmet, Bastet, Leeuwinnenkracht, Isis, Maria Magdalena, piramiden en sterren… Een nieuwe workshop reeks vanaf begin maart, om de vier weken in Alkmaar, Bilthoven en in Brabant. Zie https://petrastam.com/workshop-serie-leeuwinnenkracht-sterrenbewustzijn-en-veel-meer-2/ Op iedere locatie zijn nog enkele plekken vrij.