Nieuwe maan 12 april 2021

04:32 uur

Het is langer licht, het nieuwe leven wordt steeds zichtbaarder, en hoewel er ineens toch weer kou en sneeuw waren, lijkt de temperatuur toch weer langzaam op te lopen. Dit is precies waar het thema van de Eimaan over gaat: zorgdragen voor en beschermen van het prille nieuwe leven, zowel buiten als in jezelf. Het toenemende licht, de warmte en de energie van beginnende groei geven ons energie, geven behoefte om naar buiten te treden. De doelen, wensen, dromen die zich de afgelopen maanden openbaarden, vragen om een eerste stap naar buiten toe. Zorg er aan de ene kant voor dat je niet te snel stappen zet, dat je jezelf niet te kwetsbaar opstelt als je jezelf laat zien. Aan de andere kant is het zo belangrijk om te ontdekken welke begrenzende gedachten jij zelf hebt, want daardoor houd je jezelf tegen of klein. Besef dat wij echt magiërs zijn: we kunnen alles creëren en in werking stellen, de tijdlijn kiezen die wij wensen. Onderzoek welke beperkende gedachte jij nogal eens hebt. Hoe kun je die ombuigen naar positief en voorwaardenscheppend? Koester je zielsverlangen, weet dat het niet voor niets in jou leeft en dat je echt (stap voor stap) jouw eigen werkelijkheid kunt scheppen. Waar je je op richt dat groeit. Stuur je aandacht naar wat je wenst, wat jij wilt zien en leven in de wereld. Als je bijvoorbeeld vrede wilt, denk dan niet: ik haat oorlog en onrecht, maar stuur uit: ik hou van vrede. Creëer waar nodig een nieuw beeld en zend dat uit. Doe dat eens bewust twee weken lang en kijk tijdens de volgende volle maan welke eerste veranderingen je hebt ingezet alleen al door je te concentreren (vol liefde en vertrouwen) op de veranderingen die jij wenst (in plaats van op hetgeen je niet wenst!).

De nieuwe maan en dus ook de Zon staan in Ram. Dit eerste teken van de dierenriem wekt het verlangen naar actie, naar een nieuwe start en een opwaartse beweging. Dit vuurteken geeft moed en helpt je te beseffen wat JIJ wilt en welke stappen je daarvoor moet of wilt zetten. Toch zegt de nieuwe maan ook dat je niet te snel of ondoordacht in beweging moet komen. Besef wat jij wilt en welke actie daarbij past zonder dat je deuren intrapt of jezelf te kwetsbaar opstelt. Mars (de heerser van Ram) helpt mee: de rode planeet maakt doelbewust, rechtvaardig, oprecht en onafhankelijk. Ook strijdbaarheid en energie nemen toe. Stuur je energie uit naar wat je wel wilt in plaats van naar wat je juist niet wilt.
Ook Mercurius, Venus, Cheiron en Eris staan in Ram. Het is moeilijker om woorden in te slikken en gevoelens te onderdrukken. Dat geeft duidelijkheid, maar zorg ook op dit gebied weer goed voor jezelf door niet te ondoordacht te spreken en handelen. Zelfonderzoek is extra belangrijk, zodat je niet vanuit een onverwerkte teleurstelling reageert. Het is een goede tijd om een oude ongenezen wond onder de loep te nemen en deze (zelf of met hulp) te helen. Eris helpt je om verdoezelde zaken boven water te krijgen, maar kan er ook voor zorgen dat je te fel naar buiten treedt en daarop een tegenreactie krijgt. Wil je dat, kun je dat aan, is dat waarop je de aandacht wilt?
Pluto en Venus staan vierkant, wat spanning geeft in de liefde: aantrekken en afstoten, overprikkelde gevoelens hebben, opgaan in iemand terwijl er geen duidelijk vooruitzicht is met diegene. Waak ervoor je te fanatiek in iets te storten. Uit je creatief, overdenk zaken, neem de tijd om je gevoel te begrijpen en koppel er daarna een eventuele actie aan. Alles begint met een droom, een ideaal of wens – zo kom je bij je diepste verlangen(s). Zorg goed voor jezelf en bescherm je dromen. Welke stap ga je zetten de komende tijd? Het is een magische tijd waarin je jouw magische kunnen of wensen kunt vormgeven. Welke stap ga je zetten de komende twee weken?

Tekst © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

Wil je alles leren over de tarot – symboliek, duiding en kaartleggen? Mijn online tarotcursus is er! Je kunt beginnen wanneer jij wilt. Lees er alles over of meld je aan (dan kun je direct beginnen) op: https://petrastam.com/product/online-tarot-cursus-deel-1-grote-arcana/