Nieuwe maan 22 mei 2020

19:40 uur

Dit is de tijd dat het groen het hardst groeit. Zonlicht, aarde en in iets mindere mate regen zorgen voor de maximale voedingsstoffen in deze tijd. Het risico bestaat dat wat je bewust hebt gezaaid of geplant wordt overwoekerd door wat je niet wilt hebben. In deze metafoor schuilen mooie boodschappen voor ons: Waarvoor heb jij je de afgelopen maanden ingezet en welke resultaten zie je daarvan al? En welke nieuwe inzichten en doelen zijn in deze tijd van lock-down, maatregelen of veranderde omstandigheden bij je omhoog gekomen? Sta stil bij je eigen groei, bij jouw wensen en doelen voor de komende tijd. Stuur jezelf indien nodig bij en laat je niet afleiden. Maak in een wereld die hectisch en onoverzichtelijk is steeds weer tijd om in verbinding te blijven met jezelf, om je af te stemmen op jouw zelf. Gebruik je energie doelgericht, sla niet ieder zijpad in, maar richt je op zaken die voor jou het belangrijkst zijn. Welke vruchten wil jij verderop in het jaar oogsten? Wat moet je daarvoor de komende tijd wel en/of juist niet doen?

De nieuwe maan in Tweelingen maakt het lastig om je op een ding te focussen. Alles kan dienen als afleiding, als excuus om iets onaangenaams te ontlopen of om fijn met anderen uit te wisselen. Nieuws kan informatie geven die zinnig is, maar ook overdadig en eenzijdig zijn. Wees selectief in wat je kijkt, leest en uitwisselt. De uitdaging is vooral om te voelen wat waarheid voor jou is, wat er toe doet voor jou of wat vraagt om eigen onderzoek. Nieuwe manen vragen om introspectie, dus stem af op jezelf, overleg met jezelf en voel wat jouw waarheid is. Die zie je niet alleen met je fysieke ogen en hoor je niet alleen met je fysieke oren, maar juist ook met je geestelijke ogen en oren. Wees stil, luister naar je innerlijke stem, zie het grotere beeld, en deel dán met anderen.
Ook Mercurius en Venus staan (naast elkaar) in Tweelingen, wat diplomatie, bemiddeling, optimisme en handelen volgens je hart aanwakkert. Beide planeten staan echter onharmonisch ten opzichte van Neptunus, wat een gebrek aan duidelijkheid en desinformatie geeft. Deze tijd vraagt erom dat je alert bent op onsamenhangende of leugenachtige woorden. Hoopvolle verwachtingen kunnen leiden tot teleurstelling, dus probeer realistische wensen na te streven. Laat je niet gek maken, ook niet als er verwarring is om je heen.
Saturnus geeft een serieuze inslag, zelfbeheersing, en helpt je om je te verdiepen in serieuze zaken, realistisch te zijn en je te richten op wat voor jou van waarde is. Door gestaag te werken aan hetgeen jij wilt nastreven, kun je (weer) een goede basis opbouwen. Onder deze nieuwe maan kun je nieuwe dingen leren en uitdragen, verstevigen wat wankel kwam te staan en duidelijke stappen te zetten in de vervulling van jouw hartewensen.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website

Kaartendecks van mijn hand:
Maankaarten
Krachtdierkaarten
Isis Mysteriekaarten