Nieuwe maan 28 juli 2022

19:55 uur

Het thema van de Graanmaan is ‘overvloed en bestemming’. In de natuur weet ieder zaadje waartoe het zal uitgroeien, wat zijn bestemming is. Voor ons is dat anders, want wij kunnen van tijd tot tijd even afstand nemen om onze bestemming duidelijk te krijgen en te evalueren. Per levensfase en situatie kunnen we nieuwe plannen maken, nieuwe groeiprocessen doorlopen, onszelf aanpassen of verbeteren. Het is goed om in deze tijd te kijken of je (nog) een duidelijke bestemming voor ogen hebt en welke stappen je nog moet zetten om je doel te bereiken. Misschien ben je je juist in de afgelopen 2,5 jaar bewust geworden van jouw levensbestemming. Wees je bewust van wat je hebt gezaaid, hoe je bent gegroeid en wat je eerste oogst heeft opgeleverd. Wees in het moment – niet in het verleden, niet in de mogelijke toekomst, maar in het nu, want daar komt alles samen, daar kun je bijstellen en aanpassen en verder gaan op het door jouw gewenste pad.

De nieuwe maan in Leeuw vraagt een pas op de plaats om te ervaren waarheen jouw innerlijke vuur, je passie, wil bewegen. Voel wat er omgaat in je hart, wat je écht verlangt. Sluit dit aan bij bestaande doelen en plannen? Of wil je een (kleine) afslag nemen om nog in de herfst jouw gewenste vruchten te kunnen plukken? Richt je energie, creatiekracht en enthousiasme op wat jij wilt bereiken.
Alleen Ceres staat dichtbij de Maan (en de Zon). Deze asteroïde is het archetype van de Grote Moeder (zorgen, beschermen) en geeft aan op welk gebied jij voedend voor anderen bent. Aan de andere kant maakt het jou bewust op wat jij nodig hebt om op te laden, weer energie te krijgen of iets emotioneels te verwerken. Ceres in Leeuw helpt je op een unieke manier jouw kunst of zelfexpressie te delen met de wereld. Samen met de Maan kan een diep verlangen ontstaan om nodig te zijn, om bij te dragen aan de mensheid en de Aarde. Deel je weten, gebruik je gaven, maar zorg ervoor dat je zelf ook (op een gezonde manier) wordt gevoed en je energie behoudt.
Uranus en de Noordknoop staan deze dag exact op dezelfde graad. Het gaat over vernieuwing en plotse inzichten (Uranus) in je levensmissie (Noordknoop). Tot en met eind augustus kun je zowel persoonlijk als mondiaal ervaren dat traditionele systemen afbreken en dat originele, nieuwe zienswijzen aan het licht komen. In een onrustige, opgewonden samenleving staan hervormers op die mensen juist bij elkaar brengen en verbinden. Mercurius kan de dagen rond de nieuwe maan echter ongeduld, verwarring en ‘de zenuwen’ geven. Als je iets te vertellen hebt, zorg dan dat je het goed kunt verwoorden, want anders kan je boodschap verkeerd worden opgevat. Op 1 en 2 augustus voegt Mars zich bij Uranus en de Noordknoop. Je voelt deze dagen exact wat jou energie geeft, waarop je actie wilt ondernemen en op welk gebied jij vrijheid nastreeft (of ervoor wilt strijden). Handel naar je intuïtie en zet je in voor waar je passie naar uitgaat. Ervaar ook waar je boos om wordt, welke impulsen je hebt en dus wie of wat je liever verwijdert uit je leven.
Jupiter gaat van 28 juli tot 23 november retrograde lopen: de optimistische, leergierige en vrijheidslievende energie van Jupiter gaat meer naar binnen. Het brengt je in contact met je overvloedige innerlijke wereld en je hogere zelf. Je ervaart dat mogelijkheden en vrijheid altijd een deel van jou zijn en dat innerlijke reizen je wereld vergroten. Wees extra alert op déjà vu’s in deze periode, want dit zijn momenten om een oud patroon te doorbreken, tijdstippen dat je beseft hoe je een (oude bekende) situatie kunt keren. Sta stil en kijk vanuit je hogere zelf naar een situatie. De uitdaging kan zijn: in plaats van controle te willen uitoefenen, iedere nieuwe omstandigheid juist te ervaren en daarin jouw flow te vinden. Ga iets uit het verleden niet steeds herbeleven en probeer niet te blijven hangen in oud zeer. Als je het hebt begrepen, dan is het klaar en kun je het nu anders doen. Ervaar wat je hier en nu komt leren, wat jouw persoonlijke waarheid is en wat je kunt bijdragen. Eerlijk zijn naar jezelf is de sleutel tot innerlijke veiligheid en vrijheid. En die zul je ook steeds duidelijker kunnen vormgeven en naleven in de buitenwereld.
Tekst en foto: Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIP: Personal Cosmic Light Picture – een digitale tekening afgestemd op jou. Beelden en lichttaal die jou bekrachtigen en helpen te activeren wat jij wenst.