Nieuwe maan 8 augustus 2021

15:51 uur

Wolken, zon, regen – het voelt nog steeds niet echt als zomer, maar de natuur gedijt er goed bij. Ieder zaadje wist waartoe het zou uitgroeien, wist wat zijn bestemming zou zijn. De doelen die wij stellen zijn veel breder, want wij kunnen bijstellen, veranderen, bijleren, nieuwe kennis integreren en nieuwe besluiten maken wat betreft onze bestemming. Het is een goede tijd om stil te staan bij de successen die je (hebt ge)oogst. Welke acties zijn voor herhaling vatbaar omdat ze een gewenste uitkomst opleverden? Op welk vlak wil je een andere afslag nemen, bijstellen, om zo een ander resultaat te behalen?
Op 8 augustus (8-8) is de energetische invloed van de Leeuwenpoort goed te voelen. Deze energie heeft te maken met de ster Sirius die tegelijk met de Zon opkomt. In het oude Egypte betekende de terugkomst van Sirius boven de horizon (rond 26 juli) dat weldra de Nijl zou overstromen, en dat bracht vruchtbaarheid, overvloed en nieuwe groeimogelijkheden. De Sfinx keek in het Leeuwtijdperk in die richting. De Sfinx is de bewaker van geheimen en moedigt je aan om de geheimen van jouzelf te ontsluieren. Door je af te stemmen op je hart, te luisteren naar dit orgaan van liefde en eenheid, kun je de stem van je ziel beter horen. Vervreemding speelt een grote rol in deze tijd: vervreemding van je lichaam (en de kracht die daarin huist), vervreemding van elkaar, van de maatschappij, van zuiverheid, van jouw bestemming… Laat je op deze dag innerlijk leiden door de Grote Leeuwin (Sekhmet), de Sfinx of een van de Felines (leeuwachtigen van o.a. Orion), luister naar de boodschappen die je doorkrijgt, en stap door de Leeuwenpoort. Maak een nieuwe start waar jij dat wenst. Laat je leeuwenhart spreken: wees liefdevol, gul en zonnig naar elkaar, kom op voor kinderen waar dat nodig is, laat je niet uiteen drijven! We hebben creatiekracht en kunnen alles realiseren met onze gedachten, intenties en dromen, ook een betere werkelijkheid waar we samen één zijn in plaats van verdeeld en overheerst! Leeuw leert je over autonomie en innerlijke koninklijkheid. Wees je beste zelf.

De nieuwe maan staat naast de Zon in Leeuw en Mercurius staat daar vlakbij. Dit kan aan de ene kant overdrevenheid wekken, omdat wat je voelt (Maan), dat leef je uit (vuur en Leeuw). De schaduw van Leeuw is dominantie, je ego centraal zetten of overheersen om je zin door te duwen. Voel in je hart: Wat je passie? Hoe kun je daarvoor (meer) tijd vrijmaken?
Uranus vierkant de nieuwe maan en de Zon kan onverwachte veranderingen brengen, rebellie, demonstraties en chaos. Er is verandering nodig, maar hoe? Er heerst spanning maar hoe vindt deze een uitweg? Rusteloosheid, nervositeit en instabiliteit kunnen extra voelbaar zijn. Wees geen ongeleid projectiel in de acties en maak geen impulsieve beslissingen. Probeer niet vanuit ego maar vanuit ziel en innerlijk weten te handelen. Overdenk, overvoel of stem je af op je (hoger) zelf voordat je reageert. Leef je creativiteit uit, gebruik humor, wees dapper, houd overzicht. Op die manier zet je een nieuwe tijdlijn in die je ook op langere termijn kunt waarderen.
De ster Dubhe, in het sterrenbeeld Grote Beer, staat op dezelfde graad als de Maan en de Zon. Deze ster maant je aan om inzicht op te doen, geduld te hebben en rust te nemen om een eventueel probleem op te lossen in plaats van meteen actie te ondernemen. De ster wekt de behoefte om mensen en ideeën te beschermen, te zorgen en helpen als dat nodig is. Op een geweldloze manier opkomen voor je rechten en tegelijk de druk van buitenaf naast je neerleggen, is een Dubhe-kracht en dus een mensenkracht. Zoek voldoende de stilte en de natuur op, kom tot jezelf, laat de leeuwen- en sterrenkracht door je heen stromen, stap door de poort en tegelijk in je hoogste, beste Zelf.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIP: Op 8-8 zet ik een bijzonder schilderij in mijn webshop (Cosmic Light Pictures) dat hier helemaal bij past. Houd de site in de gaten – limited edition! Hier vind je ook het Sekhmet schilderij.

In de webshop zie je ook alles over mijn digitale Krachtdieren jaarcursus, de Tarotcursus (mijn tarotboek is er weer – de 2e druk is uit!) en de Maan(kaart) workshop.