Volle maan 22 augustus 2021

14:03 uur

Voor ons op het noordelijk halfrond is dit de nazomer en is de afname van zonlicht steeds duidelijker merkbaar. Het is niet bepaald zomers geweest en nu de zonnestralen minder op ons bewustzijn werken, kan deze tijd worden ervaren als een overgang van buiten naar binnen. Meestal leidt het nazomerse broeierige weer in deze periode tot onweer. Ook al is er geen bliksem rond de volle maan, je kunt wel geestelijk flitsen van inzicht ervaren. Let extra goed op je dromen, op je ingevingen en op nieuwe inzichten. Neem de tijd om te ervaren wat je voelt of welke emoties er opspelen, want het brengt je dichter bij jouw waarheid. Het thema bij de Maan van het Hemelvuur is ‘inzicht en waarheid’.
Sta in deze periode ook stil bij je innerlijke oogst: wat heb je bereikt de afgelopen periode? Stem je bereikte oogst af op je gewenste oogst. Welke drempels en welke hulp heb je ervaren of ervaar je momenteel? Elke actie geeft een reactie, iedere oorzaak heeft een gevolg. Kijk wat je wilt veranderen in je doen en laten, in je acties en reacties, want dat heeft direct gevolg op de uitkomst.

De volle maan staat nog net in Waterman (40 minuten later in Vissen). De Watermanmaan vergroot de behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid, kan onrust geven, spanning en grilligheid. Dwang en druk leiden al snel tot rebellie, maar in een staat van vrijheid ontstaan juist nieuwe inzichten, uitvindingen en originele ideeën. Het kan zijn dat je je niet of nog minder thuis voelt in deze wereld, maar probeer duidelijk te krijgen welke keuzes je wel kunt maken, wat je wel kunt doen en hoe jij in het hier en nu jouw unieke, originele talenten kunt inzetten.
De Zon in Leeuw schijnt licht op de Maan en herinnert je eraan dat we allemaal innerlijke koninklijkheid bezitten, evenals goud (in de zin van spirituele wijsheid, edelmoedigheid en waardigheid). Op dezelfde graad als de Zon en tegenover de Maan staat de ster Regulus. Deze vaste ster, ook wel de Wachter van het Noorden genoemd, is verbonden met groot succes mits je niet in de valkuil van wraakzucht stapt. De kracht ligt in leiderschap vanuit liefde en toewijding, de valkuil in hebzucht. Je kunt het vergelijken met de alchemistische weg van lood naar goud, oftewel van de materiële vorm en de vereenzelviging ermee terug naar de vrije, onsterfelijke, goddelijkheid van de ziel. In deze tijden is het een extra uitdaging om voorbij de poortwachter te gaan die de ziel afhoudt van haar weg terug naar de geest. Je hart is de bemiddelaar tussen onze hogere en lagere natuur, dus volg je hart als je voor een beslissing staat en leef vanuit je goddelijke weten.
Uranus loopt van 20 augustus tot en met 18 januari retrograde. Uranus staat (net als Waterman) voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en vooruitgang voor de hele mensheid. Nu deze planeet de komende vijf maanden retrograde loopt, gaat het erom vrijheid in jezelf te ervaren en te waarborgen. Dat betekent dat je de komende maanden niet alleen openbaar, maar meer achter de schermen kunt werken aan de opbouw van een nieuwe wereld waarin gelijkheid, samenwerking en zorg voor elkaar een grote rol speelt.
Mars helpt Uranus, waardoor je rond de volle maan een energieboost ervaart, ideeën nastreeft, resoluut handelt en nieuwe wegen kan inslaan. Je intuïtie werkt uitstekend, ook tijdens een bliksemactie. Jupiter geeft optimisme, vredelievendheid en helpt je om grootse idealen na te streven of aan te hangen. Het licht is niet aan het eind van de tunnel, maar in en om ons heen, altijd.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIPS:
In mijn online tarotcursus kun je alles leren over de grote universele levensweg die wij belopen en inzicht krijgen in symbolen, mythen en leren de kaarten te duiden! 

-Meer over de alchemistische metalen + planeten en hun betekenis in ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’