Nieuwe maan en zonsverduistering 11 augustus 2018

De warmte en droogte maken het voor de natuur niet makkelijk; blaadjes worden losgelaten, grasvelden worden geel, polders verzilten. Maar begin augustus is het goudgele graan op het land wel gerijpt en klaar om te worden geoogst. De periode van de Graanmaan heeft het thema ‘overvloed en bestemming’. In de natuur groeit een beukennootje uit tot een beuk en is het de levenstaak van de bij om nectar te verzamelen. Wij kunnen onze eigen doelen stellen en als we het nodig achten, kunnen we deze bijstellen. Heb je (nog) een duidelijke bestemming voor ogen? Welke stappen zijn nog nodig om een gesteld doel te verwezenlijken? Welke blokkades houden jou weg bij je bestemming? Welke eerste resultaten heb je bereikt tijdens jouw groeiproces?

De nieuwe maan is zowel het einde als het nieuwe begin van een cyclus. Het is een tijd van evaluatie (van oude gewoonten en gedragingen, situaties, contacten, etc.), loslaten en nieuwe voornemens. De Maan staat naast de Zon in Leeuw. Dit maakt spontaan, creatief, wekt de behoefte om jezelf te willen zijn en maakt eigenzinnig. Observeer jezelf, want de neiging om te overdrijven kan ook opspelen en die zorgt ervoor dat anderen je niet (meer) serieus nemen als je hierin te ver gaat. De Zon wordt voor een tweede keer gedeeltelijk verduisterd in deze zomer: de Maan staat tussen de Aarde en de Zon in waardoor er tijdelijk minder zonlicht naar de Aarde komt. Astrologisch betekent het dat er tijdelijk minder licht schijnt op je zelfbewustzijn, dat je een blinde vlek kunt hebben ten opzichte van de manier waarop jij jezelf tot uitdrukking wilt brengen. Hierover zal nieuwe kennis binnenstromen de komende maanden, een nieuw thema zal zijn intrede doen. Retrograde Mercurius staat heel dichtbij: denken en emoties liggen dicht bij elkaar, maar helder nadenken is lastiger als je emotioneel wordt geabsorbeerd door een situatie. Neem de tijd voor psychologisch onderzoek, want dat levert (sneller) nieuwe inzichten op.

Jupiter en Pluto beïnvloeden de nieuwe maan en zonsverduistering op een manier die eerst spanning kan opleveren voordat je doorhebt dat er een nieuwe opening ontstaat. Overdrijven (feesten, sporten, preken, geld smijten, etc.) leidt tot uitputting en versnippering leidt je weg bij je hoofddoel. Je dromen leven is goed, maar te snel en ondoordacht handelen zorgt ervoor dat je eerst een stap terug gaat, voordat je twee stappen vooruit zet. Een crisisgevoel maakt je bewust op welk punt je iets in je leven wilt veranderen. Probeer zo te handelen dat het resultaat leidt tot een positievere situatie in plaats van tot machtsconflicten.

Asteroïde Pallas Athena staat ook direct naar Maan, Zon en Mercurius. Dit legt de nadruk op de creativiteit van het brein, de verbinding van hart en verstand. Zowel in jezelf als in de wereld kunnen doorslaggevende ontdekkingen worden gedaan die spiritualiteit en wetenschap met elkaar verbinden. De spanning loopt echter juist op als er te hoge ambities en obsessies zijn. De middenweg wordt gevonden door op een harmonieuze manier creatieve ambities in jouw nieuwe levensdoel te integreren. Pallas kwam op voor de zwakkeren, vrouwen en democratie; opkomen voor (en als het niet anders kan dan vechten voor) gelijke rechten kan in de wereld ook een grotere rol spelen de komende maanden.

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIPS:
-8 augustus: Leeuwenpoort workshop (avond, in Amsterdam)
-11 augustus: Maan-krachtdieren workshop middag, (bij Breda)
-11 augustus: Wierook workshop (avond, bij Breda)

In de Maan nieuwsbrief (abonnement) dit keer extra:
-De invloed van Mars en Jupiter
-Pallas Athena uitgelicht
-Zwarte Maan en Mars
-Praktisch: je losmaken van iets ouds – Pallas Athena helpt