Nieuwe maan en zonsverduistering 14 december 2020 en Midwinter

17:18 uur

Een week voordat de winter officieel begint, is het vooral grijs en koud buiten. Er is niet veel leven meer waar te nemen in de natuur. De naalddragende bomen vormen een uitzondering, want zij behouden hun kleur. Groenblijvende bomen nemen in deze tijd van het jaar een speciale plek in, omdat ze symbool staan voor onsterfelijkheid. Niet voor niets werden en worden Midwinter- of Kerstbomen versierd om het licht (tijdens de kortste dagen van het jaar) dichterbij te halen. Ze zijn een teken van hoop en nieuw leven. De wortels, stam en kruin kun je respectievelijk vergelijken met het onderbewuste, het aardse bewustzijn en het bovenbewuste. Doordat bomen deze gebieden met elkaar verbinden, staan ze voor de voortdurende groei naar een groter bewustzijn en de vernieuwing van het leven. Het thema bij de Boommaan is ‘dood en wedergeboorte’. Deze twee liggen in elkaars verlengde: als je iets loslaat, verandert of anders doet, zal er iets nieuws uit ontstaan. Wat zou jij anders willen (zien) in je leven? Wat is klaar (denk aan een idee, gedrag, contact, werkzaamheid, etc.) en wat wil je daarvoor in de plaats uit jezelf laten herrijzen? Waar wil jij in een volgende periode voor gaan en hoe kun je daar zelf naartoe en aan meewerken? Deze nieuwe maan is een extra goed moment om iets beperkends door middel van intentie of ritueel te laten gaan en het goede of gewenste in je leven te omhelzen en meer ruimte te geven.

De nieuwe maan in Boogschutter maakt spontaan, idealistisch en enthousiast. Nieuwe gevoelshorizonten worden gezocht en gevonden. Bedenk waarop jij je persoonlijke pijlen wilt richten, want dan herken je sneller een mogelijkheid of kans die zich voordoet. Ook de Zon staat in Boogschutter, wat optimistisch maakt, honger geeft naar kennis (filosoferen over en bestuderen van levensvragen) en aanzet om je visie te verbreden. Boogschutter gaat niet over het opnemen van informatie, maar over het vormen van je eigen visie uit persoonlijke ervaringen en over het volgen van intuïtie in plaats van kennis die van buiten tot je komt. Doe eigen onderzoek, voel wat je hart zegt, en kom tot eigen conclusies. De komende maanden neemt het nastreven van vrijheid een steeds grotere plek in. Sterrenbeeld de Slangendrager ligt tussen Schorpioen en Boogschutter en de Zon gaat hier doorheen tussen 21 november tot 16 december. Dit sterrenbeeld brengt wijsheid, ambacht, stimuleert tot vernieuwing in de geneeskunde, brengt healing en wedergeboorte. Aan de andere kant waarschuwt het voor bedrog en vergiftiging.
Tussen 13:33 en 18:53 uur is er een totale zonsverduistering (helaas onzichtbaar bij ons in Nederland). Vlak voor de terugkeer van het licht (na het keerpunt op 21 december) wordt het licht eerst nog flink verduisterd. Welke blinde vlek in je leven en/of op mondiaal niveau vraagt erom onderzocht te worden? De komende maanden zal dit steeds zichtbaarder worden. Vooral omdat het een totale zonsverduistering is, kan het gaan om een groot, langdurig thema dat in de schaduw ligt, maar om licht en helderheid vraagt. Een zonsverduistering daagt altijd uit tot bewustwording, in dit (Boogschutter)geval ten opzichte van leven volgens jouw eigen visie en intuïtie, in vrijheid.
Mercurius bevindt zich heel dicht bij de Maan en de Zon, waardoor de grootste thema’s liggen op het vlak van communicatie en denkvermogen. Hoe vorm je jouw waarheden – van binnenuit of door de invloed van anderen? Hoe kun je meer leven volgens je eigen normen en waarden? Maak bewust tijd om steeds te voelen wat voor jou waarheid is of wat informatie is en misschien klakkeloos wordt overgenomen. De uitdaging ligt in zelfonderzoek, leren van je eigen ervaringen en steeds meer vertrouwen op de antwoorden die van binnenuit komen. We zijn aarde (3D, materie, sterfelijk), maar ook Spirit (onstoffelijk, oneindig en bezitten kosmische wijsheid). Veel is mogelijk met behulp van de grootste kracht en de hoogste trilling: liefde.
Mars beïnvloedt de Maan en de Zon(sverduistering) harmonieus en geeft zowel energie als stimulans om nieuwe doelen te stellen én daarop vol vertrouwen actie te ondernemen. Gebruik openheid, doelgerichtheid en daadkracht om een wens of doel in beweging te krijgen. De onharmonieuze verbinding met Neptunus is van minder grote invloed, maar vraagt er wel om alert te zijn voor misleiding en bedrog, onevenwichtigheid alsook voor luiheid…

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

Zie ook het artikel hierna over Midwinter en de samenstand van Jupiter en Saturnus.

TIP: Online jaarcursus Krachtdieren (1)