Nieuwe maan en zonsverduistering 8 april 2024

20:21 uur

Op een maansverduistering volgt een zonsverduistering. Er zijn twee eclipsseizoenen per jaar en dit is het eerste. Tijdens een maansverduistering staat de Aarde tussen de Maan en de Zon, waardoor er tijdelijk minder of geen licht op de Maan schijnt. Tijdens een zonsverduistering schuift de Maan tussen de Aarde en de Zon in, zodat het zonlicht tijdelijk de Aarde niet bereikt. De zonsverduistering van 8 april is totaal om 18:17 uur (niet zichtbaar in Nederland, wel in Amerika). Tijdens een verduistering ontstaat een schaduw, waardoor iets even niet (helemaal) zichtbaar is. De Zon staat voor je zelf, jouw aardse zelf, je identiteit en hoe jij jezelf op het aardse vlak ziet. Een zonsverduistering gaat dus over de geboorte van een nieuw zelf, alleen… je weet nog niet waartoe dat precies zal leiden. Met de nieuwe Maan en de Zon in Ram, een vuurteken, is dit een Feniks-eclips: je wordt geraakt (vuurkracht, passie), laat iets los (wat mag verbranden in het vuur) en gaat de komende maanden geboorte geven aan een nieuwe Jij. In de wereld kunnen dit soort thema’s in het groot spelen. Ram is het eerste teken in de dierenriem en staat voor verandering en vernieuwing, nieuwe groei omdat het oude klaar is, eventueel vechten voor iets (nieuws) kan er ook bij horen. Bescherming is ook een Ram-kwaliteit. Het wordt duidelijk wat jij WILT en daarop ga je actie ondernemen. Mondiaal kunnen heersers in werking stellen wat zíj́ willen en dat doorduwen, maar… de ervaringen die zijn opgedaan de afgelopen jaren en het ‘andere’ nieuws dat lange tijd alleen achter de schermen een plek had, komt boven en maakt dat ‘het volk’ (Maan) niet meer zomaar alles zal accepteren. Tijdens een eclips is de Noordknoop, die gaat over levensdoel, er vaak bij betrokken. Vandaar dat eclipsen een diepere betekenis hebben: ze zijn het startpunt van een nieuwe cyclus die wordt ingezet.

De nieuwe maan staat naast de Zon in Ram. De nieuwe maan dempt de vuurkracht, laat die vooral van binnen voelen, maar ook Mercurius, Venus, Cheiron, Eris en de Noordknoop staan in Ram. De behoefte aan een nieuwe cyclus, strijdlust, sterke wilskracht, daadkracht en moed zijn sleutelwoorden. Als je dit betrekt op de natuur, dan breekt het groen door. Als je het betrekt op het individu, dan kan de impuls worden gevoeld om te gaan doen wat je van binnen voelt. In het groot (tijdens een totale zonsverduistering) kan dit een tijd inluiden van spanningen, strijd, ook impulsieve acties en openbaringen. Let goed op wat er gebeurt, want in de schaduw spelen andere zaken mee die niet direct zichtbaar zijn.
Retrograde Mercurius staat naast Eris, waardoor inzichten en openbaringen kunnen ontstaan die een groter beeld geven dan de mainstream media ons voorhoudt. Lees tussen de regels door en wees je ook bewust van je eigen gedachten en woorden. Misschien is het lastig als een nieuwe waarheid bovenkomt (Eris), maar het maakt je bewuster (Mercurius) en geeft dus meer duidelijkheid over waar je staat en welke keuzes je kunt maken. Op 25 april gaat Mercurius weer vooruit lopen, waardoor nieuwe informatie een groter publiek kan bereiken.
Cheiron staat op exact dezelfde graad als de Maan en de Zon, en oefent een belangrijke invloed uit tijdens de eclips (en dus de maanden erna). Cheiron, de gewonde heler, laat een wond opspelen of activeert deze, maar geeft ook de mogelijkheid om iets (ouds) te helen in de komende maanden. Oud zeer kan omhoogkomen, zowel individueel als collectief. Een reactie daarop kan zijn: slachtofferschap (ik kan er niks aan doen) of dat je iets verwerkt waardoor het geen trauma meer is (dan neemt je kracht toe en ervaar je meer vrijheid). De Noordknoop geeft aan dat het tijd is om los te komen van emotionele ketens. Waar(door) voel jij je niet vrij om een volgende stap te zetten? Welke behoefte wil jij in vervulling zien gaan en wat moet je daarvoor anders doen de komende tijd? Wat is doorgegeven uit jouw familielijn en ga jij doorbreken (anders doen)? Set yourself free! Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw proces. Jupiter en Uranus staan van 8 tot 30 april conjunct (≈ samen): nieuwe visies en verruimde blik geven plotselinge wendingen in het leven, waardoor eenzijdige opvattingen worden doorgeprikt, vrijheid en onafhankelijkheid toenemen, schellen van de ogen vallen en intuïtie toeneemt. We leven in een roerige maar heel bijzondere tijd en jij bent niet voor niets nu hier. Voel wat jij wilt en kunt bijdragen aan bewustzijn en licht – ieder stapje is er één.

Mijn stukken graag alleen delen mvv deze website!

TIP: Kijk eens rond in mijn webshop: boeken, kaarten, schilderijen, online workshops en cursussen… En komende week komt Krachtdieren-2 online te staan (10 losse delen, 66 nieuwe dieren, thema’s, meditaties, enz). https://petrastam.com/shop/