Volle maan 29 september 2023

11:58 uur

De herfst is begonnen en dat is goed te merken. Fikse winden, regen en zon wisselen elkaar af en de natuur voelt dat het tijd wordt om in rust te gaan. Sommige blaadjes verkleuren al en laten los, maar het is ook oogsttijd. Als iets tot een hoogtepunt is gegroeid, is er een ommekeer op komst. Oogsten betekent ook loslaten. De bestemming is bereikt, volgroeid, en de vruchten kunnen worden geplukt. In het zaad ligt de onsterfelijkheid besloten, want dat zal weer nieuw leven brengen in de lente. Voor ons is dit een goede tijd om te beseffen wat we hebben opgebouwd, bereikt of neergezet de afgelopen tijd. Waarvan wil jij genieten? Waarvoor ben je dankbaar? Wat heb je te delen? Wat valt er te vieren?
De ommekeer kan zich tevens in een groter veld afspelen. Ook globaal is dit een tijd van veranderingen. Wat mensen zat zijn, waarop nieuw licht wordt geschenen en/of welke grotere waarheden bovenkomen, daar zal een ommekeer plaatsvinden. De grootste kracht van de mens is creatiekracht, creativiteit. Hokjes zijn te beperkt en waar regels niet kloppen of nieuws te eenzijdig en beperkend is, zal de invloed van Eris dat deze herfst heel zichtbaar maken (zie een eerder artikel van mij).

De volle Oogstmaan is te zien als een grote, geeloranje bol die dicht bij de horizon staat. De dag ervoor staat de Maan het dichtst bij de Aarde – niet alleen lijkt de Maan groter, ze staat ook werkelijk dichterbij. Deze vuurmaan staat in het teken Ram en geeft aan de ene kant veel energie en vuurkracht, aan de andere kant kan het heel impulsief en druk maken. Juist door een pas op de plaats te maken en bewust te ervaren waar je staat op jouw levenslijn, kun je bepalen waarop je nieuwe acties gaat inzetten (en waarop juist niet meer). Zo zet je doelgericht stappen en handel je niet plots en ondoordacht.
De Maan staat onharmonieus ten opzichte van dwergplaneet Ceres. Het kan frustratie geven als jouw persoonlijke behoeftes niet kloppen met wat je ontvangt. Er kan verlatingsangst optreden, angst om verstoten te worden of geïsoleerd te raken, maar het werkt averechts als je je aanpast tegen je eigen wensen in. Wees je bewust welke (emotionele) verlangens je hebt, spreek ze uit en zorg dat geven en ontvangen in balans komen. Reken af met een eventuele schuld of disbalans, zorg dat je met een schone lei deze nieuwe cyclus ingaat.
Het vierkant tussen Venus en Uranus kan werken als kooltjes op het vuur als het gaat om verdrongen verlangens en wispelturigheid. Als emotionele spanningen te lang worden ingehouden, kunnen ze leiden tot impulsieve uitingen of wegen die je inslaat. Avontuur trekt, maar als je je niet kunt beheersen of niet weet vanuit welke drang je iets onderneemt, ga je van hot naar her zonder enige bevrediging. Jij bent verantwoordelijk voor je acties en je creaties, dus begrijp je beweegredenen en je motieven voordat je (plotse) veranderingen aanbrengt in je leven. De herfst is een goede tijd voor lange-termijndoelen – kies vanuit je hart wat je in werking zet en waaraan jij je energie wilt geven de komende tijd. Zorg voor een fijne plek om op te laden en tot rust te komen, zorg goed voor je lichaam en je geest. Onze planeet geeft zoveel, geef haar iets terug in de vorm van respect of zorg, bedank haar dat ze je draagt en jouw haar stof leent om deze menselijke ervaring te hebben. Vier wat er te vieren valt.

Mijn berichten graag alleen delen mvv deze website!!