Volle maan en maansverduistering 16 mei 2022

6:14 uur

Tijdens de Maan van het Ontwaken is er volop groei in de natuur en gonst het van het leven. Wat bij de vorige maan nog pril en nieuw was, is niet meer zo kwetsbaar en manifesteert zich nu duidelijk. De aandacht richt zich op vruchtbaarheid en bevruchting, zodat er oogst kan zijn later in het jaar en de soort kan voortbestaan. Met het toenemen van de zonnekracht voelen wij ook onze levenskracht toenemen. De lichtenergieën zijn soms zo hoog dat je fysiek heel moe kunt zijn, spanning en/of geweldige nieuwe inzichten ervaart. Waarnaar gaat jouw hart momenteel uit? Volg je jouw passie? Welke plannen beginnen al vorm te krijgen? Wat heb je nodig om jezelf of een project verder te ontwikkelen?

Op 11 mei gaat de planeet Jupiter van Vissen naar Ram. In november en december is er nog even contact met Vissen, verder blijft Jupiter tot en met 17 mei 2023 in Ram staan. Hierdoor zal de behoefte aan persoonlijke vrijheid, opkomen voor vrijheidsidealen en eigenwaarde toenemen. Je iets laten opleggen is verleden tijd! Staan voor jezelf en voor jouw waarden neemt een belangrijke plek in. Daar tegenover kunnen mondiaal ook juist overtuigingen worden doorgeduwd, desnoods met geweld. Maar de mens wil zich zijn vrijheid niet meer laten afnemen! Weet waar jij voor staat, wees tolerant maar duidelijk tegelijk, en zoek gelijkgestemden die de nieuwe wereld willen vormgeven zoals jij dat wilt. Op 13 mei staan de Zon en de Noordknoop samen, wat een goede dag is om je bewust te worden van een levensdoel dat jij wilt nastreven de komende tijd. Schijn licht op je hart, voel wat geleefd wil worden en neem jezelf serieus hierin! Je geluk vind je op jouw eigen pad, niet op het pad van een ander…
De volle Maan van het Ontwaken staat op 16 mei in Schorpioen. Met de Maan in dit teken kun je jouw eigen geheimzinnige diepten betreden, onderzoeken wat er is verstopt in de kelder, dat aankijken en transformeren of genezen. Schorpioen leert je los te laten en te zien dat ‘dood’ wordt gevolgd door wedergeboorte. Voel welke blokkade, diepe emotie of destructieve instelling mag worden herzien en veranderd. Jezelf helen betekent jezelf heler voelen. Omdat er ook een totale maansverduistering is deze dag, kan het zijn dat emoties in eerste instantie niet duidelijk zijn en alle kanten op gaan. Voel welke thema’s er bij jou spelen en noteer die. Het zal steeds duidelijker worden (de verduistering klaart op) en je hebt maanden de tijd om hiermee aan de slag te gaan. Een eclips zet aan om met een schone lei verder te gaan. In de natuur zie je dat de bloesems hun gekleurde blaadjes loslaten, zodat de vrucht alle energie krijgt om te groeien. Zo kun je dat ook bij jezelf ervaren: welke aangeleerde waarheden of ‘kleuren’ passen niet meer bij jou? Waaraan wil je minder energie geven, zodat je jouw gewenste levensvruchten kunt laten groeien? Zet dat in werking de komende tijd!
Saturnus kan ervoor zorgen dat een kritische stem van jezelf of een ander jou uit het veld slaat. Besef dat woorden van een ander iets over die ander zeggen. Maar als ze je raken, is het goed om zelfonderzoek te doen, want waarom kunnen die woorden aanhaken bij jou? Wees niet te streng voor jezelf en ook niet te nuchter. Erken je wens en handel ernaar. Neptunus helpt je te dromen en beseffen wat jouw verlangen is. Mars helpt je om actie te ondernemen op wat je voelt en op die droom. De rol van Saturnus is om de poortwachter te zijn op de drempel, zodat je niet zomaar onrealistische stappen zet. Neptunus maakt dat je juist voorbij die drempel kunt kijken en ervaart dat álles mogelijk is als je erin gelooft en ernaar handelt. Houd afstand van alles wat jou klein maakt of houdt, wat jou beperkt of uit je kracht haalt. Leef je mooiste mogelijkheden en je hoogste frequentie, want je bent hier om te genieten, delen, helpen en groeien, om te Leven (met een hoofdletter).

Tijdens de maansverduistering staat de Aarde tussen de Maan en de Zon in, waardoor er tijdelijk geen direct zonlicht op de Maan schijnt. Bij ons is de eerste helft van de eclips zichtbaar (de Maan gaat onder om 5:57 uur).
Start: 3:31 uur
Max.: 6:12 uur
Einde: 8:52 uur

Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

TIP: Online Maan(kaart) workshop. Een uur uitleg over alle facetten en invloeden van de Maan, deels aan de hand van de Maanaarten. Daarna meditaties, intuïtie-oefeningen en gebruik van de Maankaarten. Na betaling heb je direct een maand lang toegang tot deze workshop (inloggen en erop klikken). Wel zelf de tijd bijhouden, want zowel de start als het einde gaan automatisch.