Volle maan en maansverduistering 28 oktober 2023

22:24 uur

De herfst is een feit: er valt met regelmaat veel regen, de temperatuur daalt, het donker neemt toe, bladeren vallen, paddenstoelen zijn talrijk aanwezig – het thema ‘overleven en transformatie’ laat zich gelden. Voor ons zijn binnenwereld letterlijk en onderwereld figuurlijk een thema. Binnenshuis ervaren we de wereld buiten ons, en komen er uit het onderbewuste zaken omhoog die nu het daglicht willen zien. Pluto is op 11 oktober weer vooruit gaan lopen, wat de gemoederen in beweging heeft gezet. Pluto is de planeet van de onderwereld en het duister, maar ook van de transformatie en het omhooghalen van de onderste steen. Op deze graad laten zowel dictators als onderdrukten zich luid en duidelijk zien en horen. Wat verborgen was, komt steeds meer aan het licht. Op weg naar Waterman zal Pluto nog veel meer in beweging zetten wat met macht en onmacht te maken heeft, met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar ook juist onomkeerbaar de weg van de ziel blootleggen. Schaduw is niet direct te zien in jezelf, maar makkelijker in de ander. Hoe harder je wijst, afkeurt en de schuld geeft, hoe interessanter het is om te onderzoeken op welke manier dat stuk bij jou is onderdrukt is of onbewust wordt geleefd. Wat je zegt ben je zelf!?

De volle maan in Stier geeft behoefte aan je eigen fijne plekje, gezelligheid binnenshuis en spullen om je heen waardoor je je veilig voelt. In deze tijd mag je je extra gelukkig prijzen als je dat hebt. De vreselijke gebeurtenissen in de buitenwereld zijn te erg om aan te zien, maar ze zijn er wel. Gewone mensen en dieren zijn altijd de dupe van de oorlogszucht die wordt ingezet door de vaak onzichtbare en onschendbare krachten. De volle maan schijnt licht op wat je ontgroeid bent, wat klaar is. Maar wat kun je doen? Minstens beseffen dat je zélf kunt meewerken aan verandering. Door niet in het klein dezelfde oorlogjes op te voeren en uit te vechten. Door te beseffen dat we allemaal wereldburgers zijn en door niet mee te werken aan verdeeldheid.
In de avond is er een gedeeltelijke maansverduistering, die start om 20:00 uur en eindigt op 29 oktober 00:28 uur. De eclips is zichtbaar bij ons. Een maansverduistering betekent psychologisch dat je gevoel even in de schaduw komt te staan. Ook dat kan tijdelijk omhooghalen wat is weggestopt, in het indirecte licht zetten wat in de ogen gekeken wil worden. De volle maan staat samen met asteroïde Juno, wat empathie en gevoeligheid voor (de gevoelens van) anderen wekt. Welke betekenisvolle relatie(s) heb jij in je leven? Wat kun je daarin verbeteren? Maan – Juno daagt je uit om emotionele zekerheid en vervulling in jezelf te vinden en daarna in een/de relatie. Waar pas jij je teveel aan, ben je trouw aan een ander maar niet aan jezelf, of vervul je een plicht terwijl die al lang is verouderd? Juno kan doen hunkeren naar het mystieke samenzijn, zowel in een Heilig Huwelijk met de partner als in een grotere context. Een Heilige Huwelijk is niet helend als dat ten koste van een van de twee gaat, bijvoorbeeld door verraad. Pas als beide partijen hun potentie mogen leven, vervulling vinden en tegelijk autonoom mogen zijn, is een samenzijn ook heilig ≈ helend. Dat thema wordt via deze eclips de komende maanden meegenomen, zowel persoonlijk als mondiaal.
De Zwarte Maan beïnvloedt de eclips positief, doordat ze je bewust maakt van jouw zielenweten en -pad. Niet vanuit de zintuigen of de buitenwereld bepaal je jouw volgende stap(pen), maar vanuit je diepste gevoel en weten, vanuit je verbinding met Bron en wetend dat je een spiritueel wezen bent dat een aardse ervaring opdoet. Maak een pas op de plaats om te beseffen wat je komt leren, brengen, wat je gaat achterlaten of juist herenigen. Doe wat je wilt, zolang je anderen niet schaadt – dat is een eerste grote stap naar een betere wereld…

Mijn teksten graag alleen delen mvv deze website!